سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 233

دیدار مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی بیرجند با مجید پور عیسی رییس سازمان انجام شد.

IMG 8169

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی ، صبح امروز پارسا مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی در رابطه با فراهم نمودن زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان و افزایش جذب سرمایه گذار در استان با مجید پور عیسی رییس سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

پارسا در دیدار با پورعیسی رئیس سازمان مدیریت خراسان جنوبی اولویت این شرکت را فراهم کردن زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی استان برشمرد و اظهار کرد: این امر باعث افزایش میل به سرمایه گذاری در استان می شود.

وی تصریح کرد: در شهرک ها و نواحی صنعتی استان پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی 60 تا 70 درصد وجود دارد که ناتمام مانده و می طلبد تا در جهت تکمیل این پروژه ها تسریع شود. 

مجید پور عیسی در این دیدار ضمن بیان این طلب که یکی از مهم ترین مسایل استان جذب و حفظ سرمایه گذاراست افزود: باید در این راستا بستر مناسب فراهم شود.

گفتنی است در این دیدار به دستور رییس سازمان مقرر شد: تمام پروژه های ارائه شده از سوی شرکت شهرک های صنعتی در جلسه شورای برنامه ریزی مطرح  و موافقت نامه آن ها اخذ گردد.

لیستی از پروژه های ناتمام شرکت شهرک های صنعتی استان ارائه و توافق شد تا اعتبار مورد نیاز مهمترین پروژه ها از محل اعتبارات استانی و شهرستانی تامین شود.