پنج شنبه     28/شهریور/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 1228

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبیسومین جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان در سال جاری ، روز پنج شنبه 13 مهر به ریاست آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضاء در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل گردید.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ ارائه گزارش و بررسی عملکرد درآمدهای عمومی استان در 6 ماهه اول سال جاری و دلایل عدم تحقق برخی ردیف های درآمدی از جمله مباحث مطرح در این جلسه بود. همچنین در این جلسه ارقام پیش بینی درآمدهای عمومی و اختصاصی استان برای پیشنهاد و درج در لایحه بودجه سال سال 1397 مورد تایید اعضاء قرار گرفت.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی