دوشنبه     12/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 49

اعتبار تایید صلاحیت پیمانکاران تا پایان خرداد 99 تمدید شد.

 

unnamed 2

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی؛با ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار تایید صلاحیت پیمانکاران تا پایان خرداد 99 تمدید شد.

 این تصمیم براساس بخشنامه 734310 مورخ 18 اسفند 1398 سید جواد قامع فر رییس نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور اتخاذ و ابلاغ شده است.

دلیل این تصمیم حفظ سلامت جامعه ، جلوگیری از انتشار بیماری و مراجعه حداقلی متقاضیلان به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده است.

بر اساس این بخشنامه اعتبار گواهینامه های پیمانکاری که بالاترین پایه آن 3،4 یا 5 باشد و پس از ابتدای تیرماه1397 منقضی شده اند( یا میشوند) تا پایان خرداد 1399 تمدید میشود.

مبنای تاریخ انقضا گواهینامه،پایگاه ساجار (sajar.mporg.ir) است.