پنج شنبه     15/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 50

گزارش تکمیلی

شورای معاونین سازمان به ریاست پورعیسی،رییس سازمان و با حضور معاونین و مدیران سازمان تشکیل شد.

رییس سازمان:باید هرکدام از واحدها به صورت درخت واره عمل نمایند و ارتباطات مفید و اثر بخش با دیگر واحدهای سازمانی داشته باشند.

 

IMG 7692

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی؛در ابتدای جلسه مجید پورعیسی رییس سازمان، ضمن ابراز نگرانی از بابت شیوع ویروس کرونا لازم دانست تدابیری جهت پیشگیری و آشنایی همکاران سازمان به صورت ویژه با این بیماری به کار گرفته شود.

سپس پس از ارایه پیشنهادات در رابطه با موضوع فوق هر یک از معاونین و مدیران سازمان به بیان گزارش مختصری از عملکرد خود پرداختند.

درادامه پورعیسی رییس محترم سازمان با تاکید بر این موضوع که باید بازدید و نظارت از پروژه های استان به صورت مستقیم و مداوم انجام بگیرد افزود: توقع دارم دبیران شهرستانها نیز بیش از گذشته بر مباحث و مسائل شهرستانها تسلط داشته و پیگیر امورات هر شهرستان باشند.

وی پیشنهاد کرد: جلسات هفتگی در هر حوزه جهت تبادل اطلاعات بیشتر انجام گیرد.

رییس سازمان با تاکید بر اسناد توسعه شهرستانهای استان تصریح کرد: این اسناد باید به گونه ای تدوین شوند که به عنوان مرجع سرمایه گذاری محسوب شوند.

وی اظهار داشت: باید هرکدام از واحدها به صورت درخت واره عمل نمایند و ارتباطات مفید و اثر بخش با دیگر واحدهای سازمانی داشته باشند.

رییس سازمان بیان داشت: در سازمان باید عملکرد همه حوزه های سازمانی دیده شود و یکی از مهم ترین مسائل را ارتباط متقابل میان حوزه ها دانست.

پورعیسی ضمن تاکید بر یکسان سازی سازمانی تصریح کرد: باید آسیب شناسی انجام شود تا بتوان نقاط ضعف و قوت سازمان را شناسایی کرد.

وی بیان نمود: هرچه نیروی انسانی قوی تر باشد سطح کارایی افزایش خواهد داشت بنابراین همکاران نباید دغدغه داشته باشند.

 

مصوبات:

برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور انسجام فعالیتها مرتبط و بهم پیوسته و همچنین سیاستهای کلان سازمان توسط معاونین و مدیران سازمان

 

تدوین اسناد روستایی برای 231 روستای استان

 

کمیته GIS استان توسط معاونت آمار و اطلاعات به صورت مداوم و مستمر برگزار شود.

 

آمار و اطلاعات سایر دستگاههای اجرایی توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان به صورت مستقیم و مجزا کنترل و بررسی شود.

...

IMG 7690