پنج شنبه     03/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 241

"رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، سنــــد مالی سال آینده را تشریح کرد."

 

روزنامه ايران،6 بهمن98،در گزارش تفضيلي با عنوان بودجه ۹۹در۲۹ قاب به شرح سند مالي سال آينده از ديدگاه روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاپرداخت. 


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی،اين گزارش در صفحات ۸ و ۹ روزنامه ايران به چاپ رسيده است.

pouresa

 

"پيش بيني رشد ۱۵,۶ درصدي درآمدهاي استان خراسان جنوبي"


"مجيد پورعيسي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي": مقايسه اجمالي استان خراسان جنوبي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور نسبت به اعتبارات ابلاغي سالجاري نشان مي دهد كه استان در بخش اعتبارات هزينه اي داراي رشد ۱۸,۵ درصد، در بخش اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي داراي رشد ۸.۸ درصدي و همچنين  در بخش اعتبارات ملي و استاني شده موضوع جزء (۱۴) رديف ۵۵۰۰۰۰ ،  ي افزايشي ۱۷۰ ميليارد ريالي و رشدي ۰.۵ درصدي دارا مي باشد. همچنين درآمدهاي عمومي نسبت به سال قبل با ۱۵.۶ درصد رشد پيش بيني شده است. طرح توسعه و تكميل راههاي روستايي رديف اعتباري جديدي در لايحه بودجه سال ۹۹ مي باشد كه از اين محل اعتباري معادل ۹۴۵۰۲ ميليون ريال به استان اختصاص خواهد يافت. با عنايت به اعتبارات مناسب پيش بيني شده در بخش دوبانده نمودن راههاي شرياني و پروژه راه آهن استان قطعه بيرجند به يونسي و برنامه ميان مدت توسعه تدوين شده در سفر رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور به استان در سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اميدواريم سال  ۱۳۹۹ سرآغاز فصل جديدي از توسعه و آباداني در اين خطه از ميهن اسلامي عزيزمان باشد.

 

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7265/1/534168/0