پنج شنبه     15/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 124

روزنامه ايران 6 بهمن98 در گزارش تفضيلي با عنوان بودجه ۹۹ در ۲۹ قاب به شرح سند مالي سال آينده از ديدگاه روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها پرداخت .


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی،اين گزارش در صفحات ۸ و ۹ روزنامه ايران به چاپ رسيده است.

 

29 قاب

 

 

مشروحین گزارش به شرح ذیل است:

رشد ۱۹ درصدي درآمدهاي استان آذربايجان غربي
ناصر حضرتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي/ لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ در شرايط تحريمي و با كمترين اتكا به درآمدهاي نفتي تدوين شده است. از پيش بيني هاي مهم اين لايحه رسيدن به رشد اقتصادي حداقل ۲ درصد، تامين حداقل يك ميليون شغل براي جوانان و دانش آموختگان و رونق توليد و رشد سرمايه گذاري به همراه بهبود وضعيت معيشتي مردم مي باشد.
استان آذربايجان غربي به دليل موقعيت خاص جغرافيايي مي تواند در شرايط حاضر و با بهره مندي از زيرساخت هاي مناسب، نقش مهمي را در مبادلات اقتصادي و تجاري با كشورهاي همسايه ايفا كند. منابع درآمدي استان آذربايجان غربي شامل مجموع درآمدهاي عمومي و اختصاصي در لايحه بودجه سال آينده به ميزان ۱۷۱۶۹ ميليارد ريال پيش بيني شده كه با رشد ۱۹ درصدي نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۷ كشور قرار دارد. با توجه به ظرفيتهاي قابل توجه آذربايجان غربي، درآمد هاي استان (رديف هاي ملي و استاني)  بيشتر از اين رقم است كه به خزانه ملي واريز و از طريق منابع ملي صرف پروژه هاي كلان و نيز اداره امور عمومي و حاكميتي استان مي شود. اعتبارات هزينه اي استان از كليه منابع براي سال آينده مبلغ ۵۷۲۵ ميليارد ريال پيش بيني شده كه از اين حيث استان در بخش اعتبارات هزينه اي عمومي با اعتبار ۵۴۴۸ ميليارد ريال با رشد ۱۴ درصدي نسبت به سال گذشته، در رتبه ۹ كشوري قرار دارد.
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آذربايجان غربي از بودجه عمومي (به غير از طرح هاي ملي ) كه در سال آينده با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صرف اجراي پروژه هاي عمراني با پيشرفت فيزيكي بالا خواهد شد. مبلغ ۱۴۱۱۴ ميليارد ريال پيش بيني شده است. تأمين اعتبار براي فصول حمل و نقل، آموزش و پرورش عمومي، ورزش و تفريحات، آب و فاضلاب و كشاورزي از عمده هدف گذاري هاي استان در سال آينده خواهد بود. در اين ارتباط انتظار مي رود جايگاه آذربايجان غربي در شاخص هاي توسعه به ويژه شاخص هاي توسعه انساني بهبود يافته و فضاي مورد انتظار براي سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم گردد. در سال آينده ۴,۵ درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استانها به آذربايجان غربي اختصاص يافته كه از اين حيث همانند سالهاي اخير كه جايگاه آذربايجان غربي در سهم بري از بودجه استان هاي كشور ارتقا يافته، استان در جايگاه ششم كشوري قرار دارد گرچه اين ميزان نيز با توجه به نياز استان و شكاف معنادار شاخص هاي آن با استان هاي برخوردار ضرورت دارد به نحو مطلوبي افزايش يابد، اما تغيير رويكرد سازمان برنامه و بودجه كشور به استان هايي كه براي ايجاد و تكميل زيرساخت هاي اساسي نيازمند تأمين اعتبار هستند درخور توجه مي باشد.
علاوه بر رقم ذكر شده مبلغ ۴۱۵۳ ميليارد ريال نيز در لايحه بودجه سال آينده براي پروژه هاي ملي اختصاصي استان – كه صرفا اجرا و اثر گذاري آن مربوط به استان است - پيش بيني شده كه با احتساب اين رقم در سال آينده مجموعه ۱۸۲۶۷ ميليارد ريال از منابع استاني و ملي براي پروژه هاي عمراني استان اختصاص خواهد يافت.
چند پروژه بيمارستاني، طرح هاي آب و فاضلاب، مجتمع بزرگ فرهنگي، هنري و نيز بهره برداري از بخش هاي مهمي از راه هاي اصلي استان از جمله دستاوردهايي خواهد بود كه با بهره مندي از منابع ملي به بهره برداري خواهند رسيد. بيان ارقام فوق و تبيين سهم استان از منابع ملي به هيچ وجه به معناي انكار عقب ماندگي هاي عميق و مزمن استان نيست و همه مردم و مسئولين معتقدند كه بايد يك جهش ويژه براي جبران اين عقب ماندگي ها و ارتقاء شاخص هاي توسعه استان به ويژه در حوزه شاخص هاي توسعه انساني انجام پذيرد. اگرچه آهنگ رشد شاخص هاي استان و نيز روند تكميل زيرساخت ها در برخي حوزه ها مطلوب مي باشد، با احتساب اعتبارات هزينه اي مجموع منابعي كه سال آينده در استان هزينه خواهد شد به ۲۳۹۹۲ ميليارد ريال خواهد رسيد. البته بديهي است كه اعتبارات دستگاه هاي اجرايي استان كه اعتبارات هزينه اي آنها از منابع ملي تامين مي شود (بيش از ۵۰۰۰۰ ميليارد ريالي )و نيز اعتبارات شركت هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در آذربايجان غربي مستقر هستند در اين رقم لحاظ نشده است.
در سال ۹۹بودجه استان ايلام ۱۸ درصد رشد مي كند
رحمت الله قيصوري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ايلام/كل اعتبارات استاني استان از منابع مختلف در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳ هزار و ۳۳۳ ميليارد ريال است كه نسبت به اعتبارات ابلاغي سال ۹۸ با رقم ۱۱ هزار و ۲۲۸ ميليارد ريال بيش از ۱۸٫۷ درصد رشد را نشان مي دهد. اتصال ايلام به شبكه ريلي، مشاركت در احداث آزاد راه پل زال - مورموري - دهلران - مرز چيلات، بهسازي راه صالح آباد - ايلام - حميل، بهسازي و احداث محور صالح آباد - مهران - دهلران - انديمشك، طرح بهسازي راه اصلي دره شهر -آبدانان - كبيركوه از مهمترين پروژه هاي بخش حمل و نقل استان ايلام در بودجه سال ۱۳۹۹ است.
ساختمان سد سيكان، احداث سد چناره، تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي خوزستان و ايلام، ساختمان سد ميمه و ساختمان سد شهداي ايلام از مهمترين طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش آب و خاك مي باشند. همچنين مهمترين طرح هاي استان در بخش آب و فاضلاب را آبرساني به شهر ايوان، آبرساني به شهر ملكشاهي، فاضلاب شهرهاي‌ايلام، دره شهر سرابله و ايوان است.
گفتني است، احداث بيمارستان جايگزيني آموزشي ايلام، تكميل استاديوم ورزشي ۱۵۰۰۰ نفري در ايلام و احداث دانشكده پزشكي از مهمترين طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش اجتماعي، فرهنگي و آموزشي است.
رشد ۲۶ درصدي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آذربايجان شرقي 
     داود بهبودي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي/ براساس جداول لايحه بودجه، اعتبارات استان نسبت به ميانگين كشور در وضعيت مناسبي قرار دارد و اعتبارات استان در بخش تملك‌ دارائي‌هاي سرمايه‌اي حدود ۲۶درصد رشد و در بخش هزينه‌اي ۱۰درصد رشد داشته است. 
در سال ۱۳۹۹ طرح‌هاي عمراني (ملي و استاني پيوست شمار ۱ ) مهمي از جمله بزرگراه تبريز - اهر، بيمارستان مراغه، خط آهن ميانه - تبريز، فاز اول طرح آبرساني به مرند، آبرساني به ميانه، تاسيسات فاضلاب مرند، بيمارستان‌هاي عجب شير و آذرشهر، غربالگري سرطان، مركز ‌سنجش مهارت نيروي‌كار استان افتتاح و به بهره‌برداري خواهند رسيد. 
از آنجائي كه يكي از شاخصه‌هاي بارز لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي به ميزان ۶۸درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است و حدود ۵۰درصد از اين كاهش، از طريق مولدسازي و فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول دولتي و مابقي از ماليات جبران خواهد شد.
يكي از اقدامات جدي استان از هم اكنون، برنامه‌ريزي و شناسائي ظرفيت‌هاي جديد مالياتي و توجه به موضوع مولدسازي اموال و دارائي‌هاي دولت است. 
رشد بيش از ۱۸ درصدي اعتبارات عمراني و هزينه‌اي استان تهران
نعمت الله تركي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران/  در لايحه بودجه بر اجراي سياست هاي اعتبارات جاري با افزايش متوسط ۱۵ درصدي حقوق كاركنان، همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اعتبار براي رتبه بندي فرهنگيان، تامين منابع مالي حمايت هاي معيشتي و استمرار پرداخت ۳ تا ۶ برابري مستمري خانوارهاي تحت پوشش، استمرار طرح تحول سلامت تاكيد شده است.
در بخش اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي، افزايش اعتبارات عمراني از  رقم ۷۰۵۰ميليارد ريال – با احتساب اعتبارات  توازن منطقه اي – در بودجه ۹۸  به ۸۳۶۸ ميليارد ريال در لايحه بودجه ۹۹ رسيده است كه حاكي از رشد ۱۸,۶ درصدي اعتبارات عمراني استاني استان در مقابل رشد ۱.۵ درصدي جمع اعتبارات مشابه استان ها مي باشد.  
لايحه بودجه استان تهران در سال آينده در ۶ محور فعاليتهاي عمراني و تامين زيرساخت، استمرار تامين كالاهاي اساسي، ثبات و انضباط در بودجه، توليد و اشتغال، كار آمدسازي بازار ارز، دارو و تجهيزات پزشكي معيشت عمومي و كاهش فقر مطلق تدوين شده است.
در اين لايحه، مجموع اعتبارات هزينه اي و عمراني استان تهران از محل اعتبارات بودجه عمومي به ۱۷۸۹۱ميليارد ريال افزايش يافته است، كه اين رقم در مقايسه با قانون بودجه سال ۹۸، ۱۸,۳  درصد رشد داشته است
اعتبارات هزينه اي اين بخش استاني نيز، از ۷۸۳۰ ميليارد ريال به ۹۵۴۳ ميليارد ريال و اعتبارات تملك دارايي ها از ۲۷۵۲ ميليارد ريال به ۶۸۰ ميليارد ريال افزايش يافته است. رشد بودجه هزينه اي استان تهران ۲۳ درصد است.
كل بودجه هزينه اي استان تهران براي ۲۵ دستگاه اجرايي مشمول در لايحه بودجه سال ۹۹ كل كشور، معادل ۹۵۲۳ هزار ميليارد ريال است كه اين رقم نسبت به سال ۹۸، حدود ۲۳ درصد رشد دارد. ميانگين استان ها در اين بخش از بودجه ۱۶-۱۲ درصد است.


پيش بيني رشد ۱۵,۶ درصدي درآمدهاي استان خراسان جنوبي


مجيد پورعيسي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي/ مقايسه اجمالي استان خراسان جنوبي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور نسبت به اعتبارات ابلاغي سالجاري نشان مي دهد كه استان در بخش اعتبارات هزينه اي داراي رشد ۱۸,۵ درصد، در بخش اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي داراي رشد ۸.۸ درصدي و همچنين  در بخش اعتبارات ملي و استاني شده موضوع جزء (۱۴) رديف ۵۵۰۰۰۰ ،  ي افزايشي ۱۷۰ ميليارد ريالي و رشدي ۰.۵ درصدي دارا مي باشد. همچنين درآمدهاي عمومي نسبت به سال قبل با ۱۵.۶ درصد رشد پيش بيني شده است. طرح توسعه و تكميل راههاي روستايي رديف اعتباري جديدي در لايحه بودجه سال ۹۹ مي باشد كه از اين محل اعتباري معادل ۹۴۵۰۲ ميليون ريال به استان اختصاص خواهد يافت. با عنايت به اعتبارات مناسب پيش بيني شده در بخش دوبانده نمودن راههاي شرياني و پروژه راه آهن استان قطعه بيرجند به يونسي و برنامه ميان مدت توسعه تدوين شده در سفر رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور به استان در سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اميدواريم سال  ۱۳۹۹ سرآغاز فصل جديدي از توسعه و آباداني در اين خطه از ميهن اسلامي عزيزمان باشد.


۷,۶ درصد از اعتبارات تملك دارايي استانها به سيستان و بلوچستان رسيد
مهرداد عرب اول رئيس سازمان برنامه و بودجه استان سيستان و بلوچستان/ اعتبارات استان سيستان و بلوچستان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹از محل منابع عمومي دولت در دو بخش اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي پيش بيني شده است. سهم استان از محل اعتبارات هزينه اي در لايحه بودجه ۱۳۹۹، مبلغ ۴۹۶۹ ميليارد ريال پيش بيني شده كه نسبت به سال گذشته ۱۳.۸۵ درصد رشد دارد . رشد اعتبارات هزينه اي استان ۳,۲۵درصد از ميانگين رشد كشور بيشتر است. اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استانها در لايحه بودجه سال آينده براي كل كشور ۲۶۸۵۶۲ ميليارد ريال و براي اين استان ۲۰۴۸۹ ميليارد ريال پيش بيني گرديده است كه معادل ۷.۶ درصد از مجموع ميباشد. در اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استاني ، كاهش اعتبارات دو درصد نفت و گاز از ۱۳۸۵۶ به ۱۹۶۲ (معادل ۴۹ - )افزايش اعتبارات سرمايه استاني از ۳۲۷۲ به ۴۷۹۰ ( معادل ۴۶.۴ +) و متعادل شدن اعتبارات متوازن ملي و ملي استاني شده با افزايش رقم در لايحه ۹۹ قابل ذكر است. نكته مهم اينكه در لايحه سال آينده اعتبارات طرح توسعه و تكميل راه هاي روستايي با رقم ۱۷۰ ميليارد ريال به سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان اضافه گرديده است. همچنين رديف اعتباري مختص استان مربوط به راهبري توسعه ، مطالعات و ايجاد زير ساخت هاي منطقه مكران ( توسعه سواحل اروند ) به مبلغ ۵۷۰۰ ميليارد ريال نيز در جدول شماره (۹) رديفهاي متفرقه پيش بيني شده است.
رشد ۱۵,۵ درصدي درآمدهاي استان اصفهان
نعمت الله اكبري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  اصفهان/ درآمد استان اصفهان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۴۰۶۹ ميلياردريال پيش بيني شده كه از رشد ۱۵,۵  درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ برخوردار مي باشد. همچنين از لحاظ اعتبارات هزينه اي، اعتبار استان معادل ۶۷۲۳ ميليارد ريال و از رشد ۵.۳درصد و از لحاظ اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي ۹۴۲۸ ميلياردريال اعتبار بوده كه از رشد ۸.۲درصد در مقايسه با سال ۱۳۹۸ برخوردار است. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۲ طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني ويژه با مبلغ ۱۲۴۳ ميليارد ريال و تعداد ۷۰ طرح ملي با مبلغ ۴۰۲۴ ميليارد ريال به استان اختصاص داده شده است. همچنين اين استان در لايحه بودجه سال آتي داراي ۲۴ طرح ملي و استاني ويژه مشاركت عمومي خصوصي موضوع تبصره ۱۹ مي باشد. در اين لايحه علاوه بر اعتبارات هزينه اي استاني مبلغ ۱۰۵۶۱۳ ميليارد ريال اعتبار به منظور تامين اعتبارات هزينه اي دستگاههاي تابع بودجه هاي متمركز و ملي براي استان اصفهان پيش بيني شده است. استان اصفهان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ داراي ۱۳ طرح مطالعاتي و اجرائي است كه طرحهاي مزبور در بخش حمل و نقل، تامين آب و آبرساني و ايجاد فاضلاب بهداشت و درمان تعريف شده‌اند. 
رشد ۱۳ درصدي اعتبارات عمراني استان همدان
سيد اسكندر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان/ بودجه سال ۱۳۹۹ استان همدان در راستاي اصلاح ساختار بودجه كشور و كاهش اتكاء بودجه به نفت، تحقق سياستهاي دولت و اهميت به توليد، اشتغال ، معيشت مردم ، كاهش تصدي گري دولت، واگذاري طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصي و ميدان دادن هر چه بيشتر به بخش خصوصي مي باشد. 
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ابلاغي به استان شامل اعتبار مربوط به، اعتبار سه درصد درآمد نفت و گاز، اعتبارات استاني، ۲۷/۰ درصد ارزش افزوده و اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي كشور مي باشد. اعتبارات عمراني استان در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۰۳۴ ميليارد ريال بود كه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۲۳۰۶ ميليارد ريال رسيد و نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزايش يافته است. 
اعتبارات هزينه اي استاني شامل دو بخش اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و ساير مي باشد كه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۳۲۸۲ ميليارد ريال بوده است. اين اعتبار در قانون بودجه سال ۱۳۹۹مبلغ ۳۶۲۲ ميليارد ريال مي باشد كه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزايش يافته است. درامدهاي استان همدان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۸۶۶۴ ميليارد ريال بوده و در بودجه سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۰۵۴۸ ميليارد ريال رسيد، كه ۲۲ درصد افزايش يافته است. اعتبارات توازن استاني و ملي در سال ۱۳۹۸، ۳۰۲۸ ميليارد ريال بود كه عيناً در بودجه سال ۹۹ نيز همين رقم آورده شد. جمعاً كل اعتبارات تملك (استاني، نفت،۲۷/۰ درصد، توازن استاني و ملي) استان همدان در سال ۱۳۹۹ به ۵۳۲۰ ميليارد رسيد كه داراي رشد ۱۳ درصدي نسبت به سال قبل مي باشد. طرحهاي مشاركت عمومي و خصوصي موضوع تبصره ۱۹ استان همدان كه شامل ۷۰ طرح مي باشد با اعتباري به مبلغ ۴۱۰۷۱۴ ميليون ريال در پيوست شماره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درج گرديده است. 
رشد ۴۰ درصدي درامدهاي عمومي استان مركزي
 رقيه يادگاري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي/ درآمدهاي عمومي برآورد شده براي استان مركزي به ميزان ۳۶۰۷۲۶ ميليارد ريال ميباشد كه نسبت به سال قبل داراي رشد ۴۰ درصدي بوده و در آمد اختصاصي دستگاههاي اجرايي به ميزان ۲۶۴ ميليارد ريال است كه داراي رشد منفي به ميزان ۱۵ درصدي مي باشد.
از لحاظ مصارف بالغ بر ۸۰۴۴ ميليارد ريال پيش بيني شده كه شامل: اعتبارات هزينه اي به ميزان ۳۷۰۴۳ ميليارد ريال، اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ميزان ۴۶۵۰ ميليارد ريال (اعم از استاني و رديف قانون متوازن)، اعتبارات درآمد اختصاصي ۲۶۴ ميليارد كه رشد اعتبارات فوق نسبت به سال قبل به ترتيب ۹.۶۹ درصد ، ۱۰٫۷ درصد و ۱۵ درصد مي باشد.
سرانه كاركنان دولت اعم از رسمي، پيماني و قراردادي به لحاظ بهره گيري از اعتبارات هزينه اي (پرسنلي و غير پرسنلي ) معادل ۸۵۲ ميليون ريال و سرانه جمعيتي استان به لحاظ بهره گيري از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي به ميزان ۳٫۱۸ ميليون ريال پيش بيني شده است. 
سرمايه گذاري پيش بيني شده براي استفاده از موضوع مشاركت عمومي خصوصي (موضوع تبصره ۱۹) در اجراي ۳۷ پروژه عمراني استان به ميزان ۲۳۴۲ ميليارد ريال و اعتبارات منظور شده براي اين موضوع معادل ۱۶۱۶۴ ميليارد ريال مي باشد.
رشد ۲۳ درصدي اعتبارات عمراني استان هرمزگان/تكميل عمليات ساخت ۲ بيمارستان در سال۹۹
صالح دريا نورد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان: اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان هرمزگان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۲۳۰ ميليارد ريال پيش بيني گرديده است كه در مقايسه با سال گذشته ۲۳٫۴ درصد افزايش يافته است. در توزيع اعتبارات مذكور تامين اعتبار حوزه هاي راه ، درمان و تامين آب شرب از ويژگي و اولويت خاص برخوردار بوده و بيش از ۴۵ درصد اعتبارات به عمليات يادشده اختصاص يافته است. در پيش بيني اعتبارات ملي طرح هاي پيوست شماره ۱ لايحه بودجه كه در حوزه جغرافيايي استان اجرا مي گردد نيز تكميل عمليات بيمارستان ۱۶۰ تخت خوابي ميناب و بيمارستان ۵۳۱ تخت خوابي بندر عباس تكميل عمليات فاضلاب ۴ شهر استان، راه هاي روستايي استان و ايجاد بزرگراه هاي موضوع كريدور جنوب كشور به شدت مورد توجه قرار گرفته است. همچنين به منظور سرعت بخشي به رفع محروميت و توازن بخشي در شاخص هاي برخورداري، در لايحه بودجه سال آينده معادل ۶۰۵۰ ميليارد ريال اعتبار تحت عنوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي استان هرمزگان پيش بيني شده است كه از نظر سهم در رتبه نهم كشوري قرار دارد.
رشد ۱۰ درصدي درامدهاي استان لرستان در لايحه بودجه ۱۳۹۹
سمانه حسن پور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان/ اعتبارات هزينه اي استان لرستان در لايحه بودجه ۱۳۹۹ برابر با ۴۱۸۶ ميليارد ريال است كه به ميزان ۱۴٫۳ درصد نسبت به مصوب قانون سال گذشته رشد داشته است. از لحاظ رشد در بين استانهاي كشور داراي رتبه ششم مي باشد. همچنين درصد سهم استان از اعتبارات هزينه اي استانهاي كشور حدود ۲٫۹۷درصد است.
از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استانها، استان لرستان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹داراي ۱۰۱۱۳ ميليارد ريال ۱۰ مي باشد كه نسبت به سال گذشته ۷.۶% رشد داشته است. ضمن اينكه سهم استان از كل اعتبارات عمراني استانها در جدول مذكور حدود ۳,۷ درصد است. همچنين لرستان داراي ۷۳ طرح ملي به نام در پيوست شماره يك لايحه بودجه سال ۱۳۹۹  مي باشد. مجموع درآمدهاي پيش بيني شده براي لرستان در لايحه بودجه ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته ۱۰.۶ درصد افزايش داشته است به طوري كه از ۵۸۰۹ ميليارد ريال سال گذشته به ۶۴۲۵ ميليارد ريال در لايحه بودجه ۱۳۹۹  افزايش يافته است.
شفافيت وصراحت دو ويژگي مهم در تدوين لايحه بودجه ۹۹ استانها
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد/ شفافيت و صراحت دو ويژگي مهم در تدوين لايحه بودجه ۹۹ محسوب ميشودكه در حوزه استاني مي توان به پيوست اين لايحه تحت عنوان گزارش بودجه استان ها اشاره كرد.
سيد مجتبي حسيني پور معتقد است، لايحه بودجه سال ۹۹ با رويكرد جديد و بر پايه طرح اصلاح ساختار بودجه مورد تأكيد مقام معظم رهبري تدوين گرديده است كه اين لايحه را مي توان به عنوان اولين گام در اين راستا تلقي كرد. نكته قابل تامل اينكه علي رغم كاهش هزينه ها در راستاي اصلاحات ساختاري و كاهش وابستگي بودجه به فروش نفت، بر اولويت بندي پروژه ها و تكميل پروژه هاي تحول زا و تاثير گذار بر توسعه كشور بويژه در حوزه آب ، انرژي و حمل و نقل تمركز صورت گرفته و بودجه استانها اعم از هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي از رشد ۱۵ درصدي برخوردار بوده است.
موارد مختلفي در خصوص درامدهاي لحاظ شده براي استان قابل ذكر است، به عنوان مثال سهم درآمد جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم در خصوص جبران خسارت معادن از محل وصول عوارض فروش در لايحه بودجه ۹۹ كاهش يافته است. كه بايستي در اين موارد توجه مضاعف صورت گيرد.
بر اساس اطلاعاتي كه براي اولين بار در لايحه بودجه ۹۹ كشور از وضعيت بودجه استانها منتشر شده، ميزان هزينه هاي دولت در استان يزد ۲۱ درصد بيش از درآمدهاي اين استان است.
جزييات طرحهاي عمراني استان خراسان رضوي كه در سال ۹۹ عملياتي مي شوند
رضاجمشيدي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  خراسان رضوي/ درآمدهاي استاني پيش‌بيني شده در لايحه بودجه ۱۳۹۹ براي استان خـــراسان رضوي با ۷/۲۳ درصد رشد نسبت به رقم مصوب سال قبل به ۵۶۲۰۱ ميليارد ريال بالغ گرديده است. اين رقم ۴/۳ درصد از درآمدهاي استانهاي كشور را تشكيل مي‌دهد .
 همچنين اعتبارات هزينه‌اي استان خراسان رضوي در لايحه بودجه ۱۳۹۹  با ۹/۱۱ درصد افزايش نسبت به رقــم مشابه سال ۱۳۹۸ معادل ۷۹۲۱ ميليارد ريال مي‌باشد و ۶/۵ درصد از اعتبارات هزينه اي استان هاي كشور را تشكيل مي دهد. خاطر نشان مي سازد سهم استان درقانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۷/۵ درصد مي باشد. مجموع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌‌ اي استان خراسان رضوي درلايحه بودجه سال ۱۳۹۹   از محل اعتبارات استاني ، سه درصد نفت و گاز ،۲۷/۰درصدارزش افزوده و طرح توسعه و تكميل راه هاي روستايي با ۶/۳ درصد كاهش نسبت به رقـم مصوب سال ۱۳۹۸ معادل ۶۱۲۲ ميلياردريال مي باشد . اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور از محل رديف ملي و ملي استاني ۱۴-۵۵۰۰۰۰ برابر ۳۴۱۸ ميليارد ريال مي باشدكه ۷/۴ درصد از اعتبارات استانها را تشكيل مي دهد. اين اعتبار نسبت به مصوب سال قبل با ۲۰۶۲ ميليارد ريال ۸/۶۵ درصد رشد نشان مي دهد. لازم به ذكر است، مجموع اعتبارات طرح هاي ملي و ملي استاني شده مرتبط با استان خراسان رضوي مندرج درلايحه بودجه سال ۱۳۹۹ براي ۹۹ طرح معادل  ۱۰۲۲۸ ميليارد ريال مي‌باشد.  خاطر نشان مي سازد از طرح هاي مذكور ۳۵ طرح با اعتبار ۱۹۴۲ ميلياردريال با ويژگي استاني و تعداد ۶۴ طرح با اعتبار ۸۲۸۶ ميليارد ريال با ويژگي ملي مي باشد.
از مهمترين طرحهاي ملي مربوط به حوزه استان كه در سال آينده تامين اعتبار شده اند مي توان به طرح هاي برقي كردن راه آهن تهران - مشهد ، اتصال دو غارون و سبزوار به شبكه ريلي، احداث آزاد راه حرم تا حرم ، مطالعه انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان ، احداث قطار شهري مشهد ، احداث قطار مشهد به شهر جديد گلبهار و چناران ، احداث بيمارستان هاي تربت حيدريه ، نيشابور ، شهر جديد گلبهار ، شهيد هاشمي نژاد و امداد و نجات مشهد ، آبرساني به شهر مشهد از سد دوستي و سد ارداك ، ايجاد تاسيسات فاضلاب مشهد و ساير شهرها ، ساماندهي مجموعه فرهنگي طوس ، توسعه مجموعه ورزشي ثامن الائمه (ع) مشهد و استاديوم ورزشي ۱۵۰۰۰ نفري سبزوار و ... اشاره نمود .
ساماندهي رودخانه كشف رود يكي از معضلات اساسي شهرستان مشهد و استان مي باشد كه در جدول شماره ۹ لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ميزان ۲۵۰ ميليارد ريال تامين اعتبار شده است . بهسازي بافت فرسوده و ساماندهي حاشيه كلان شهر مذهبي مشهد نيز موضوعي است كه در جدول ۲-۷ تحت عنوان كلي تر به اين مهم توجه شده است.
طرح هايي از قبيل ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر مشهد ، احداث قطار مشهد به شهر جديد گلبهار و چناران، ساماندهي مجموعه فرهنگي طوس و احداث بيمارستانهاي آموزشي تربت حيدريه و نيشابور نيز مقرر است در قالب مشاركت هاي عمومي و خصوصي وازمحل اعتبارات و تسهيلات تبصره ۱۹ عمليات اجرايي آنها درسال آينده ادامه يابد .
رشد ۱۴,۴ درصدي اعتبارات عمراني استان اردبيل 
داود شايقي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل/ بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مقايسه با لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص استان ارديبل نشان ميدهد، اعتبار تملك داراييهاي استان اردبيل حدود ۱۴,۴ درصد رشد داشته است. همچنين در بخش هزينه‌اي نيز اعتبارات ارديبل با افزايش ۱۷.۳ درصدي همراه شده است. در بررسي طرحهاي ملي علاوه بر استمرار طرحهاي سال ۱۳۹۸ در سال آينده، چند طرح ملي جديد نيز براي اجرا در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است.
رتبه ۱۰ استان البرز در وصول درامدهاي عمومي/افزايش ۴۳ درصدي درامدهاي عمومي در استان البرز
زهرا عربشاهي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز/ بودجه هزينه اي استان البرز در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كشور معادل ۲۸۸۶ ميليارد ريال ميباشد كه نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۳۵۰ ميليارد ريال معادل ۱۳٫۸ درصد رشد داشته در حالي كه متوسط رشد كشور ۸.۶ درصد ميباشد. 
سهم اعتبار هزينه اي استان از كل اعتبارات كشور در سال ۱۳۹۹، معادل ۲٫۱ درصد است كه از اين نظر در جايگاه ۲۴ قرار دارد. اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹۴۵ ميليارد ريال و در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴۰۴ ميليارد ريال و با نرخ رشد ۳۸ درصد در جايگاه سوم كشوري قرار دارد .
 اعتبارات تملك داراييهاي استاني و اعتبارات متوازن در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹معادل ۳۳۳۴ ميليارد ريال است كه نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸  (۳۳۳۸ميليارد ريال) و تقريبا بدون تغيير قابل توجه بوده است و در بين استانها جايگاه ۲۴ را دارا مي باشد.درآمدهاي عمومي استان در لايحه بودجه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۱٫۳ درصد رشد نشان ميدهد و جايگاه ۱۰ را بين استانها دارا مي باشد و از نظر درآمدهاي اختصاصي نيز در لايحه بودجه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۰٫۷ درصد رشد دارا بوده و رتبه ۷ در بين استانها را داراست.
اولويت بودجه ريزي مبتني بر عملكرد براي سال ۹۹ در استان چهار محال و بختياري
علي شهريار پور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محل و بختياري/ در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ اولويت تكميل پروژه هاي نيمه تمام كه داراي پيشرفت فيزيكي بالا مي باشد. تمركز زدايي در خصوص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و استاني شدن پروژه ها و طرح هاي ملي كه محل اجراي آن استان در دستور كار مي باشد. تلاش در جهت استفاده مطلوب از ظرفيت هاي اسناد تسويه براي تسويه بدهي ها و مطالبات پيمانكاران از دستگاه هاي دولتي پيگيري شده و نگاه ويژه به پروژه هاي زير ساختي استان از جمله راه آهن و جاده هاي ارتباطي و تلاش در جهت افزايش اعتبار اين طرحها ذنبال خواهد شد. شاخص مند نمودن توزيع اعتبارات هزينه اي و تدوين و ارائه الگوي توزيع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي پيگيري ميشود.
از سوي ديگر ايجاد ارتباط هدفمند و اثر بخش بين برنامه هاي توسعه و بودجه سالانه، توجه ويژه به رشد توليد و اشتغال در كنار اولويت به تامين منابع مالي طرح هاي اقتصاد مقاومتي استان و همچنين بهره گيري از مشاركت عمومي و خصوصي در تكميل و بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام استان پيگيري ميشود. تاكيد بر اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي استان نيز از جمله اولويتهاي سال ۹۹ استان چهار محل و بختياري است.
خراسان شمالي در رتبه ۵ سرانه اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي قرار گرفت
حسن پارسي پور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي/ توزيع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خراسان شمالي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور با توجه به سياست اصلاح ساختار بودجه كل كشور، مديريت هزينه هاي مصرفي و مديريت پروژه هاي نيمه تمام در راستاي افزايش بهره وري و رونق فضاي كسب و كار انجام شده است. در بخش منابع، درآمدهاي عمومي خراسان شمالي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كشور ۴۵۸۰ ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور حدود ۵ درصد رشد پيدا كرده است. در بخش مصارف، تملك دارايي هاي سرمايه اي: مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان در لايحه سال آينده ۵۸۴۰ ميليارد ريال پيش بيني شده است كه استان از لحاظ رشد نسبت به سال جاري رتبه ۱۴ كشوري را داراست. كه بيشترين سهم اين اعتبارات به ترتيب در فصول ورزش و تفريحات - حمل ونقل و كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص يافته است نكته ديگري كه حائزاهميت مي باشد استان خراسان شمالي رتبه پنجم كشور را در بحث سرانه مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ازاي هر نفر جمعيت استان دارا مي باشد. در رديف اعتبارات موضوع ۲۷ صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده ۳۹۲ ميليارد ريال اعتبار براي سال آينده برآورد شده است كه نسبت به سال قبل با ۳۵ درصد رشد، در جايگاه چهارم (رتبه بر اساس رشد) كشور قرار دارد كه نسبت به سال جاري ۲۳ پله رشد داشته است. در رديف استفاده متوازن از امكانات كشور اعتبار خراسان شمالي براي بودجه سال آينده ۳۳۷۰ ميليارد ريال با ۱۵ درصد رشد پيش بيني شده است كه جايگاه ۱۹ كشوري را داراست. در بخش اعتبارات هزينه اي: در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور رشد ۱۳ درصدي نسبت به سال جاري قانون بودجه سال ۱۳۹۸دارد كه از ۲۲۵۰ ميليارد ريال به ۲۵۹۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.
لزوم عملكرد جسورانه مديران در شرايط جنگ اقتصادي/اولويت  بندي اجراي پروژه ها در استان خوزستان
اميد حاجتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان: بودجه سال آتي به صورت فصل - برنامه در اعتبار تملك دارايي ها و فصل-برنامه - دستگاه در اعتبار هزينه اي توزيع خواهد شد. با  كاهش ۳۷٫۶ درصد اعتبارات ۳درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي كشور در لايحه سال ۱۳۹۹ ، جمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني و الزامات استان در لايحه ۹۹ نسبت به مصوب ۹۸ حدود ۱۷٫۶ درصد رشد داشته اما با توجه به كاهش اعتبارات سه درصد نفت ، كل كاهش اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استان ها نزديك به ۱۰٫۷ درصد مي باشد.
اولويت هاي توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال ۹۸ و لايحه ۹۹ مطالبات پروژه هاي خاتمه يافته، تكميل و اتمام طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام سنوات گذشته داراي مجوز كار گروه موضوع ماده ۲۳ و پروژه هاي با پيشرفت فيزيكي بالا كه به بهره برداري مي رسند، پروژه هاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و تكاليف مندرج برنامه ششم و قوانين بودجه است.
 با توجه به وضعيت اقتصادي كشور ضرورت دارد دستگاههاي اجرايي نسبت به تشكيل كميته اي مديريت هزينه ها  اقدام نموده  تمام هزينه ها را كنترل نمايند همچنين در شرايط فعلي بهتر است جسورانه عمل كرد و تصميمات در جهت بهره وري گرفته شود و دستگاه هاي اجرايي كوچكتر و چالاكتر شوند. در خصوص شرايط و وضعيت تحريم و درآمدهاي نفتي كشور توجه همه دستگاه هاي اجرايي را به دو نكته اساسي لازم است: به گونه اي رفتار شود كه اولويتهاي اساسي زمين نماند، دستگاهها بايد روي مواردي كه اولويت بالاتري دارند متمركز شوند و روحيه تلاش و اميدواري افزايش يابد .علاوه بر اين  بايد همه را به صبر دعوت نمود و با بازنگري در هزينه ها و اولويت بندي خدماتي كه به مردم ارائه مي شود كاري كرد تا جنگ اقتصادي را نيز با موفقيت پشت سر گذاشت.
پروژه‌هاي حمل و نقل، آب و فاضلاب و آموزش و پرورش زنجان در اولويت قرار گرفتند
شهرام طهماسبي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان/ درآمدهاي عمومي استان زنجان در لايحه بودجه مبلغ ۵۶۶، ۲۱ ميليارد ريال مي باشد كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با ۷۵ درصد رشد (رشد استانهاي كشور ۲۵ درصد) در رتبه اول در بين استانهاي كشور قرار گرفت و سهم استان از كل درآمدهاي استاني ۱,۳۲ درصد بوده كه از لحاظ رتبه، پانزدهمين استان مي باشد. اعتبارات هزينه اي استان زنجان در لايحه بودجه مبلغ ۲.۸۲۵ ميليارد ريال مي باشد كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۶ درصد رشد و با سهم ۲ درصدي استان از كل بودجه عمومي كشور از لحاظ رتبه بندي در جايگاه ۲۶ قرار دارد.  مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، ۴.۰۴۶ ميليارد ريال مي باشد كه از لحاظ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲.۳ درصد و جايگاه استان از لحاظ رتبه بندي بين استان ها رتبه ۲۰ و سهم استان نسبت به كل كشور ۱.۵ درصد كه از لحاظ رتبه بندي در رتبه ۲۸ قرار گرفته است، اولويت دار ترين اقدامات استان در اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني پيوست قانون در فصول حمل و نقل، آب و فاضلاب و آموزش و پرورش عمومي مي باشد.
رشد ۱۲,۵درصدي اعتبارات هزينه‌اي استان قم در سال ۹۹ 
محمود نوربخش رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم/ اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استان قم از ۱۱۶۸ ميليارد ريال در سال ۹۸ به ۱۸۷۳ ميليارد ريال در لايحه ۹۹ افزايش يافته است كه نشان دهنده رشد ۶۰,۳ درصدي است كه از نظر نرخ رشد رتبه  ۳ در بين استانها مي باشد. همچنين جايگاه استان در اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني با ۲ پله صعود به ۲۹ ام ارتقاء يافته است. اعتبارات هزينه اي استان از قانون بودجه ابلاغي در سال ۹۸ به ۲۰۰۳ ميليارد ريال در لايحه ۹۹ افزايش يافته است كه با رشد ۱۲.۵ درصدي و ۱۱ پله صعود، استان را از نظر ميزان رشد در رتبه ۱۵ام بين استانها قرارداده است. ولي جايگاه استان در اعتبارات هزينه اي كماكان ۳۱ ام مي باشد اعتبارات قانون متوازن در لايحه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدون تغيير بوده است، ولي نسبت توزيع اين اعتبار در دو قسمت ملي و استاني از نسبت ۳۰ درصد ملي و ۷۰ درصد استاني به نسبت ۵۰ درصد ملي و ۵۰ درصد استاني، تغيير يافته است.
امكان بهره برداري از پروژه‌هاي مهم استان كردستان فراهم شد
بهرام نصراللهي زاده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان/ اعتبارات استان كردستان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رشد قابل توجهي يافته است. مجموع اعتبارات استان در سه بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني و پروژه هاي ملي و استاني ويژه (پيوست شماره يك لايحه) از ۱۳۹۶۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ با رشدي معادل ۲۹ درصد به بيش از ۱۸۰۰۰ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ افزايش يافته است. در اين ميان پروژه هاي ملي استان با بيش از ۱۳۹ درصد رشد از ۳۱۸۰ ميليارد ريال در سال جاري به بيش از ۷۶۰۰ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ رسيده است و امكان اتمام و بهره برداري از چند پروژه مهم استان در سال مالي ۱۳۹۹ را فراهم مي‌آورد. از جمله مي‌توان به اختصاص ۳۵۰۰ ميليارد ريال براي تكميل و بهره برداري از راه آهن همدان - سنندج و حدود ۳۰۰۰ ميليارد ريال براي تكميل و بهره برداري از ۴ پروژه بزرگ حوزه آب و كشاورزي كه آب مورد نياز حدود ۱۳۰۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي و نيز شرب و صنعت استان را تامين خواهند كرد، اشاره نمود.
۲۹ پروژه دولتي در استان گيلان با همكاري بخش خصوصي تكميل مي‌شود
محمد علي محمدي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان/ بودجه راهنماي اجراي سياستهاي دولتي و سازمانهاست كه فعاليت هاي مختلف براي رسيدن به اهداف توسعه اي منطقه و كشور با توزيع بهينه آن حاصل خواهد آمد. در راهبري مقاصد توسعه اي اين استان و در اجراي طرحهاي عمراني، اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي استان در لايحه بودجه ۱۳۹۹ از رشد نسبتا خوبي نسبت به سال قبل برخوردار بوده است. تعداد يك پروژه از فهرست پروژه هاي ملي به پروژه هاي استاني پيوست شماره (۱ ) استان افزوده شده است. همچنين تعداد ۲۹ پروژه به عنوان پروژه هاي قابل واگذاري با مشاركت بخش خصوصي براي استان مصوب شده است. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ انتظار مي رفت با توجه به افزايش بازنشستگان سالهاي اخير سهم اعتباري هزينه اي استان تعديل و ترميم بيشتري داشته باشد كه اين امر نيز با اتخاذ تدابير بودجه اي سازمان در جهت گشايش و ترميم اعتباري استان محقق خواهد شد. اين استان جزء استانهاي برتر در جذب اعتبارات ملي است و با توجه به اينكه بيشترين سهم اعتباري اكثر دستگاهها از محل اعتبارات ملي است، با تلاش و پيگيري مديران دستگاههاي اجرايي امكان افزايش اين سهم در سال ۱۳۹۹ فراهم خواهد شد. اميد است كه استان گيلان در سال "رونق توليد" سهم موثري در آباداني و توسعه منطقه و كشور ايفاء نمايد.
رشد ۳۱ درصدي اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي استان مازندران
مفيد غلامي راد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران/ كل اعتبارات طرحهاي عمراني (تملك استاني و طرح هاي ملي) برابر ۱۶۰۹۳ ميليارد ريال است كه با ۳٫۹ در صد از اعتبار استانها، در رتبه ۹ قرار گرفته است. سهم اعتبارات عمراني در مقايسه با سهم جمعيتي استان در كشور( ۴٫۱ در صد)، از نسبت كمتري برخوردار است. از اين اعتبارات، مبلغ ۵۱۶ ميليارد ريال (۳۲درصد) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي طرحهاي ملي و استاني پيوست شماره (۱) و مبلغ ۱۰۹۳۲ ميليارد ريال (۶۸درصد) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي استاني مي باشد.  اعتبارات تملك و داراييهاي سرمايه اي استان مازندران با ۱۰٫۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۱۰۹۳۲ ميليارد ريال افزايش يافت. همچنين سهم بري اعتباري با ۴٫۱ درصد، از رتبه ۸ در سال گذشته به رتبه ۷ در سال ۱۳۹۹ ارتقاء يافته است. در لايحه سال ۱۳۹۹، اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني ( تملك استاني، نفت، ارزش افزوده، راه روستايي) با احتساب اعتبارات موضوع ماده (۲۳) قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي مبلغ ۴۶۶۴ ميليارد ريال مي باشد. اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مازندران ( تملك استاني، نفت،ارزش افزوده، راه روستايي) مبلغ ۴۴۹۶ ميليارد ريال مي باشد كه نسبت به سال قبل ۳۱٫۲ درصد رشد داشته است و رتبه استان از ۱۴ به ۸ در بين استان هاي كشور ارتقاء يافته است. ميزان رشد اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استاني مازندران ( ستون اول جدول ۱۰۰۱) ۴۳ درصد است كه در مقايسه با كشور (۴۴٫۷ درصد) يك درصد از رشد كمتري برخوردار است. اعتبارات نفت ۲۷۵ ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته ۴۹٫۱ در صد كاهش داشته است . اعتبارات ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده ۷۲۱ ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته ۳۴٫۹ در صد رشد داشته است. اعتبار راه روستايي ۱۲۱ ميليارد ريال است كه ۴٫۷ در صد از اعتبار راه روستايي كشور و رتبه۸ را بين استان هاي به خود اختصاص داده است. ميزان اعتبارات مازندران از قانون استفاده متوازن از امكانات كشور مبلغ ۶۴۳۵۸ ميليارد ريال مي باشد كه با سهم بري ۴٫۴ درصد در رتبه ششم بين استانها قرار گرفته است. از اين اعتبارات مبلغ ۳۲۳۵ ميليارد ريال متوازن استاني و مبلغ ۳۲۰۰ ميليارد ريال اعتبارات متوازن براي طرح هاي ملي است.
تكميل راه آهن بوشهر- شيراز با اعتبارات لحاظ شده در بودجه ۹۹
علي درويشي راد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر/ سهم اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استان بوشهر در مجموع از تمامي منابع اعتباري استاني ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، حدودا ۷۳۸ ميليارد تومان مي باشد، كه در مقايسه با اعتبارات مصوب سال قبل (۹۳۷ ميليارد تومان) بدليل كاهش در اعتبارات سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي، حدود ۱۲ درصد كاهش يافته است. درآمد پيشنهادي استان بوشهر براي سال ۱۳۹۹، معادل با ۵۱ هزار ميليارد ريال مي باشد، كه نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است. استان بوشهر در پيوست ۱ لايحه نيز حدود ۱۸ طرح ملي با نام دارد، از شاخص ترين پروژه هاي ملي استان بوشهر تكميل راه آهن بوشهر شيراز مي باشد كه اميد است به منظور تكميل از طريق فاينانس، تامين اعتبار شود. به غير از رديفهاي ملي با نام استان بوشهر داراي ۱۳ رديف ملي و استاني ويژه مي باشد كه حدود ۴۶ درصد از آنها در حوزه منابع آب، ۳۰ درصد در حوزه آموزش عالي و ۲۷ درصد در ساير حوزه ها مي باشند. در لايحه بودجه سال آتي، ۴ پروژه به منظور مشاركت بخش عمومي خصوصي انتخاب شده اند. مقايسه اعتبارات هزينه اي لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ استان بوشهر با اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نشان مي دهد اعتبارات هزينه اي داراي حدود ۹ درصد افزايش مي باشد به گونه‌اي كه از حدود ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار مصوب در سال ۱۳۹۸، به ۳۲۷ ميليارد تومان در لايحه سال ۱۳۹۹ ارتقا يافته است.
شفافيت بيشتر و افزايش قدرت تصميم گيري يكي از ويژگيهاي مهم بودجه ۹۹
نادر مالكي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان/ طبق رهنمودها و فرمايشات مقام معظم رهبري در اصلاح ساختار بودجه كشور و قطع وابستگي به نفت، ساختار بودجه توسط دولت مورد بازنگري جدي قرار گرفت، به نحوي كه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور تقريبا بدون نفت در لايحه پيشنهادي دولت در نظر گرفته شد كه مهمترين ويژگي هاي آن به شرح ذيل مي باشد : برنامه محور بودن، كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفت، شفافيت منابع و مصارف و برنامه اشتغال روستايي و اشتغال موضوع تبصره ۱۸ ، توجه ويژه به معيشت عمومي و كاهش فقر مطلق،  تدوين سندهاي اجرايي، كار آمد سازي بازار ارز، مشاركت عمومي و خصوصي در طرحهاي جديد و نيمه تمام و توسعه پايدار با راهبرد اقتصاد مقاومتي در جهت حمايت از بخش كشاورزي، استمرار تامين كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي، درآمد زايي پايدار براي دولت و هزينه كرد كارا از طريق اصلاح ساختار دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي، ارتقاي ثبات و توسعه عدالت، اصلاحات نهادي نظام بودجه ريزي در راستاي استقرار كامل بودجه ريزي مبتني بر عملكرد،  تعيين شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها بعنوان سياستگذار استاني، مولد سازي دارايي هاي دولت و ضرورت هماهنگي وزارتخانه ها با استان براي پروژه‌هاي استاني، واگذاري برخي از پروژه هاي ملي استاني به استان ها، نگاه ويژه به فعاليت هاي عمراني و تامين زيرساخت ها، سياست هاي مهار تورم و عدم تعريف پروژه جديد و اختصاص اعتبارات براي طرح هاي مهم و قابل افتتاح تا پايان سال، شفافيت بيشتر و افزايش قدرت تصميم گيري و برنامه ريزي توسط دستگاه هاي مرتبط در استان به دليل ارائه توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استاني به تفكيك امور، فصل، برنامه و همچنين توزيع اعتبارات هزينه اي استاني به تفكيك دستگاه هاي اجرايي در پيوست جديدي با عنوان "گزارش بودجه استانها" كه اطلاعات اوليه آن با هماهنگي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صورت گرفته و منطبق با برنامه هاي توسعه استان مي‌باشد. سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان سمنان در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳,۴۱۵. ميليارد ريال پيش بيني گرديده كه بر اساس شاخصهاي تدوين شده به تفكيك امور فصل برنامه شهرستان توزيع گرديده است. سرجمع اعتبارات هزينه اي استان سمنان در سال ۱۳۹۹ با در نظر گرفتن شاخص دقيق جهت تعيين مجموعه فعاليتهاي دستگاه ها به مبلغ  ۲.۷۹۶ ميليارد ريال محاسبه و پيش بيني گرديده است.
رشد ۱۰ درصدي اعتبارات هزينه‌اي استان كهكيلويه‌ و بويراحمد
علي شهابي نسب رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهكيلويه و بوير احمد/ لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ با رويكردي متفاوت نسبت به گذشته تهيه شده است. از جمله مهمترين تحول براي استان هاي كشور، " گزارش بودجه استانها بوده كه به‌عنوان يكي از مهمترين پيوستهاي لايحه مذكور به چاپ رسيده است بودجه سال ۱۳۹۹  استان كهگيلويه و بويراحمد از حيث درآمدها بالغ بر ۵۵۹۱ ميليارد ريال و در بخش اعتبارات هزينه اي با رشد ۱۰,۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۸۳۸ ميليارد ريال و در بخش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به رقم ۱۱۹۷۴ ميليارد ريال رسيده است. اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان شامل: استاني، سه درصد نفت، ۲۷ .۰ صدم ماليات ارزش افزوده و اعتبارات توسعه و تكميل راه هاي روستايي بالغ بر ۳۳۰۶ ميليارد ريال پيش بيني شده است كه عمدتا در بخش هاي مذكور نسبت به سال گذشته داراي رشد بوده، ولي تنها در خصوص اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه موضوع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي كاهش محسوسي نسبت به سال ۱۳۹۸ وجود دارد كه اين مهم به دليل پيش بيني از كاهش درآمدهاي نفتي در سال آينده ناشي از تحريم هاي ظالمانه و همچنين  راستاي برنامه كلي اصلاحات ساختاري بودجه عمومي دولت با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت مي باشد. همچنين در بخش اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور، مبلغي برابر ۳۷۱۴ ميليارد ريال و براي پروژه هاي ملي و استاني پيوست شماره (۱)  جمعا مبلغي معادل ۴۹۵۳ ميليارد ريال پيش بيني شده كه تقريبا معادل ۳ درصد از اعتبارات كل كشور در اين بخش مي باشد.
سياستهاي اقتصاد مقاومتي در بودجه ۱۳۹۹ محقق خواهد شد
جعفر رودري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان/  در بودجه سال ۱۳۹۹ سياستها و رويكردهاي كلان بودجه كشور در استان كرمان نيز مورد تاكيد قرار گرفته است به‌گونه اي كه اهداف كوتاه مدت اصلاحات ساختاري بودجه از جمله تقويت نهادي بودجه، هزينه كرد كارا، در آمد زايي پايدار و ثبات سازي اقتصاد كلان و توسعه پايدار از طريق محورهاي زير محقق خواهد شد.
 كمك به فراهم كردن زمينه براي وصول درآمدهاي مالياتي و مولد سازي صحيح داراييهاي دولت؛ تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي؛ اولويت دهي به اعتبارات طرحهاي مناطق كمتر توسعه يافته و تكميل طرحهاي تحول زا و تاثيرگذار بر توسعه استان به خصوص در حوزه منابع آب، حمل و نقل و توسعه خدمات شهري ، روستايي و عشايري؛ افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد و كوچك سازي دولت، ارتقاء و كارآمدي نظام حكمراني استاني از طريق ارائه منابع و مصارف بودجه در چارچوب نظام در آمد هزينه در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، برنامه محور بودن فعاليتهاي هزينه اي دستگاههاي اجرائي و عملياتي شدن بودجه ريزي مبتني بر عملكرد؛ الزام دستگاههاي اجرائي بر ارتقاي شاخصهاي بهره وري.
شفافيت و رشد در آمدهاي عمومي، ويژگيهاي مهم بودجه ۹۹ استان قزوين 
ابولفضل ياري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين: شفافيت و رشد اعتبارت سرمايه اي و درآمدهاي عمومي استان قزوين، ويژگي هاي مهم لايحه بودجه سال ۹۹  استان قزوين مي باشد.  لايحه بودجه ۹۹ علاوه بر شفافيت و رشد اعتبارات و درآمدها، براي نخستين بار به صورت دو سالانه تدوين شده و نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در آن پياده سازي شده است.
در آمدهاي عمومي استان قزوين در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، ۲۸٫۹ درصد و مجموع اعتبارات سرمايه اي استان نيز ۹٫۴ درصد رشد داشته است. در لايحه بودجه ۹۹  شفافيت در ارقام بودجه اعتبارات هزينه اي به تفكيك دستگاه هاي اجرايي، اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني، درآمد هاي استاني (عمومي و خصوصي) و برش استاني اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي ملي از ديگر ويژگي هاي مهم و قابل ذكر است.
راه اندازي قطار شهري كرمانشاه و احداث ۴ مجتمع فرهنگي در سال ۹۹
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه/طرح هاي ملي مهم استان در فصل حمل و نقل در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، احداث راه آهن غرب كشور و خط آنتني نهاوند، احداث بزرگراه اسلام آباد غرب - قصر شيرين و احداث راه اصلي گيلانغرب – سومار، كريدور بزرگراهي غرب كشور- بازرگان تا بندر امام خميني (ره) و.. مي باشد. همچنين يكي از طرحهاي مهم فصل توسعه و خدمات شهري  روستايي و عشايري احداث قطار شهري كرمانشاه بوده كه‌ رشد اعتبار فصل مذكور بالغ بر ۷۰ درصد مي باشد.
در فصل درمان طرح هاي احداث بيمارستان آموزشي جايگزين معتضدي و امام خميني (ره) كرمانشاه و بهبود استاندارد تجهيزات بيمارستانها براي استان منظور شده كه رشد اعتبارات طرح هاي مذكور  بالغ بر ۱۶۹درصد مي باشد.
در سال آينده ۴ مجتمع فرهنگي در كرمانشاه احداث خواهد شد و رشد اعتبارات طرح هاي ملي در  فصل فرهنگ و هنر در استان ۱۴ درصد رشد داشته است.
طرحهاي مهم فصل آموزش فني و حرفه اي و مهارت آموزي نيز عبارتند از: احداث آموزشكده فني و حرفه اي پسران سنقر،احداث آموزشكده فني و حرفه اي پسران كنگاور و احداث خوابگاه متاهلين، دانشكده شيمي، آمفي تاتر  و فاز دوم دانشكده فني و مهندسي كه اعتبارات استان  فصل مذكور بالغ بر ۲۶ درصد رشد داشته است.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7265/1/534168/0