چهارشنبه     18/تیر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 242

IMG 7175

 

جلسه گروه کاری آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار ذیل کارگروه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست از کارگروه های چهارگانه شورای برنامه ریزی و توسعه پایدار استان برگزار شد.

 

IMG 7172

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی؛ صبح امروز این جلسه به ریاست مجید پور عیسی رییس سازمان و با حضور اکبری دبیر و مدیرکل حفاظت محیط زیست و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان در سالن جلسات شهید بهشتی سازمان برگزار شد.

در این نشست پیش نویس سند راهبردی آمایش استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد:" دستگاه های اجرایی استان این سند را با دقت بررسی و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند."

 "پور عیسی رئیس این گروه کاری" ضمن اشاره به جلسه کمیسیون تخصصی چهارجانبه استان های منطقه 9، تدوین، تصویب و ارائه سند راهبردی آمایش استان را یکی از وظایف مهم این گروه کاری، کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان دانست.

در ادامه جلسه موضوع تدوین سند مفهومی سیستم مدیریت هوشمند اقلیمی در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس مطرح شد.

موضوع این سند که با همکاری و تعامل مشترک دو کشور ایران و ایتالیا تدوین خواهد شد، کاهش  انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم است. در این همکاری سه منطقه حفاظت شده در کشور برای اهداف این پروژه انتخاب شده است وپناه گاه حیات وحش نایبندان طبس جزو سه منطقه ای است که این پروژه در آن انجام خواهد شد.

اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: فعالیت های صنعتی برخی کشورهای پیشرفته باعث انتشار آلایندگی های زیست محیطی و تخریب لایه ازن شده که بر همین اساس متعهد شده اند تا با در اختیار گذاشتن اعتبارات از سوی سازمانهای بین المللی به سایرکشورها  از جمله ایران  به جبران برخی از این خسارتها کمک کنند.  وی  اهداف کلی این پروژه  را مدیریت پایدار پوشش گیاهی با رویکرد تاب آوری اقلیمی ،کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و توانمند سازی جوامع محلی در جهت استفاده پایدار از منابع طبیعی عنوان کرد. اکبری با اشاره به پیش بینی اختصاص اعتبار بین المللی که به این پروژه  جهت اجرا در پناه گاه حیات وحش نایبندان طبس اختصاص داده شده  از اعضای حاضر در جلسه خواست تا در اسرع وقت پروژه های قابل اجرا جهت  دستیابی به اهداف پروژه  از جمله  ارتقائ سطح حفاظتی منطقه، توسعه معیشت پایدار، مدیریت چرای دام، گردشگری و صنایع دستی، حوزه های زیرساختی و ... را  بر اساس شرح وظایف سازمانی  در راستای بهبود شرایط اکولوژیکی  فیزیکی و ساختاری پناه گاه حیات وحش نای بندان  به این دبیرخانه اعلام نمایند تا در جلسه ای که به منظور نهایی کردن این سند در تهران برگزار خواهد شد ارائه ، تصویب و اجرایی شود.

 

IMG 7177