سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 1431

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی روز گذشته در جلسه شوراي فني در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری حضور یافت .

 

 

در این جلسه سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: برنامه ريزي لازم به منظور گسترش فرهنگ و ارائه آموزش هاي تخصصي بخش هاي مختلف فني و اجرايي براي جامعه فني ، پيمانکاران و سرپرستان کارگاه هاي پيمانكاري در استان طريق شوراي فني استان انجام گيرد.

محمد فرهادي، با اشاره به لزوم برگزاري منظم جلسات کارگروه آموزش و ترويج نظام فني و اجرايي ذيل شوراي فني استان ، تصريح کرد: در صورت نياز به تغيير ساختار و تركيب اعضاي كارگروه آموزش، با اخذ نظر ساير اعضاي شوراي فني استان، اين تغييرات را عملياتي كنيد تا بهترين حالت ممكن حاصل شود.

وی، کمیته آموزش و ترویج نظام فني و اجرايي و کميته پيمان را مکمل يكديگر دانست و خاطر نشان ساخت: موضوعات تخصصي مطروحه در كارگروه آموزش، در صورت نياز به بررسي بيشتر، به كارگروه پيمان ارجاع شده تا بررسي كارشناسي دقيق تري در جلسات اين كارگروه نيز انجام شود. وی با تاکید بر ضرورت بررسی مسائل و چالش هاي موجود در قوانين و فهرست بهاي سال ۹۶؛ افزايش جلسات کارگروه هاي ذيل شوراي فني استان و اخذ وبررسي پيشنهادات پيمانکاران توسط كميته هاي مرتبط را خواستار شد.

رئیس شورای فنی استان، در ادامه جلسه، بررسي کيفيت مصالح آسفالت توسط کارگروه مصالح و تجهيزات صنعت ساخت را مورد تاکيد قرار داد و افزود: براي حصول اطمينان و ارتقاء كيفيت آسفالت و ساير محصولات ساختماني، كيفيت محصولات توسط مراجع قانوني به صورت دوره اي مورد آزمايش و بررسي قرار گيرد.

فرهادی، در پایان این جلسه، با تاکيد بر اهميت "آيين نامه انعقاد پيمان اجراي کارهاي ساختماني به صورت سرجمع" تصريح کرد: اعضاي شوراي فني استان، پس از مطالعه دقيق اين آيين نامه، نظرات و پيشنهادات دستگاه مربوطه را براي جمع بندي و انعكاس به مركز، به سازمان برنامه و بودجه استان منعكس نمايند.