سه شنبه     13/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 163

حدود 700میلیون تومان برای طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی امسال استان، حدود 700میلیون تومان اعتبار دارد.

 

pouresa

 

دبیرکارگروه آموزش،پژوهش و فناوری استان گفت:این رقم یک درصد کل اعتبارات هزینه ای استان به جز دوفصل را شامل میشود و 11 موضوع پس از تایید کارگروه یاد شده، به عنوان اولویتهای پژوهشی استان تعریف و مقرر شد توسط محققان مطالعه شود.

مجید پور عیسی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی افزود: اعتبارات امسال به صورت تجمعی است و به طرح های پژوهشی دارای اولویت تعدادی از دستگاه های اجرایی پرداخت میشود و هدف از تعیین اولویت این است که طرح های مطالعاتی بر اساس اولویتهای کلان استان باشد.

وی از پژوهش های مرتبط با چالش های اساسی به خشکسالی،مدیریت منابع آب و ...اشاره کرد و گفت: استفاده ناقص ازنتایج طرح های پژوهشی و کمبود منابع مالی برای انجام پژوهش های کاربردی از چالش های حوزه پژوهش است.