پنج شنبه     19/تیر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 274

رمضان پور نرگسی از معاونین هماهنگی امور برنامه و بودجه استانها ی کشور قدر دانی نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ رمضان پور نرگسی معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه ای از معاونین هماهنگی برنامه و بودجه در رابطه با تهیه و تنظیم گزارش استانی ، پیوست لایحه بودجه 1399 تشکر و قدر دانی کرد.

 

1.1

1.2