شنبه     29/شهریور/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 476

لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

 

GBUD1399 Layehe1399 madeh vahedeh cover

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و پیوست ها منتشر شد.

جهت دانلود کلیک کنید.

 

ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه madevahede.pdf

پيوست شماره يك : اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي  peyvast1.pdf

پيوست شماره دو :درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي  peyvast2.pdf

پيوست شماره سه : بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري-ﺻﻨﻌﺘﯽ) peyvast3.pdf

پيوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، خروجي و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد) peyvast41.pdf

پيوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، خروجي و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد) peyvast42.pdf