پنج شنبه     08/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 183

رئیس سازمان با دبیر اتاق تعاون استان دیدار کرد.

 

IMG 6530

 

روز گذشته مجید پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دبیر اتاق تعاون استان در خصوص توسعه همکاری با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جهانی دبیر اتاق تعاون استان باتوجه به انعقاد تفاهم نامه با مرکز آموزش سازمان از ابتدای مهر ماه سال 1398 درخواست همکاری و تداوم آن در راستای برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان داشت.

پورعیسی در این دیدار اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح توانمندی کارکنان دستگاه های اجرایی استان، ازهمکاری کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و فرهنگی با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان بسیار استقبال می کنیم.

در این جلسه مقرر شد:

 اتاق تعاون لیست عنوان دوره های پیشنهادی خود را برای بررسی و تایید برای برگزاری به مرکز آموزش سازمان ارائه دهد.