چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 209

گزارش تکمیلی خبر 30آبان 98

جلسه هم اندیشی اشتغال با موضوع بررسی اسناد توسعه اقتصادي و اشتغال زایی روستاهاي منتخب شهرستان سرایان  روز پنجشنبه مورخ 30آبان 98 صورت پذیرفت.

IMG 6504

دستور کار :

بررسی اسناد توسعه اقتصادي و اشتغال زایی روستاهاي منتخب شهرستان سرایان

شرح مباحث:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت  و برنامه ریزی استان؛ صبح امروز پیرو جلسات بازنگری سند اشتغال استان، جلسه بررسی اسناد توسعه اقتصادي و اشتغال زایی روستاهاي منتخب شهرستان سرایان به ریاست مجید پور عیسی رییس سازمان و با  حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط ، نمایندگان  تشکل های بخش خصوصی و تعاونی در محل سالن  جلسات شهید بهشتی سازمان برگزار گردید.

در ابتداي جلسه حجی پور ، مجري مطالعات تدوین اسناد توسعه اقتصادي و اشتغال زایی روستایی در شهرستان سرایان، گزارشی از نحوه تدوین اسناد ارائه نمود . وی در ادامه جلسه به پتانسیل ها  و محورهای  اشتغالزایی به تفکیک هر یک از روستاهای مورد مطالعه  اشاره کرد.

در این جلسه پور عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن اشاره به نقش مهم مطالعات و شناخت فرصت ها و ظرفیت های مناطق در برنامه ریزی و سیاستگذاری، از دستگاه های اجرایی خواست نظرات خود را در خصوص اسناد مطرح نمایند.

وی اظهار داشت فرایند نقد و بررسی اسناد درمطالعات آتی درشهرستانها نیز مد نظر قرار گیرد.

خزاعی معاون فرمانداری شهرستان نیز در جلسه  ضمن بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مطالعه ، بیان کرد آمادگی لازم جهت برگزاری جلسه کارشناسی با حضور دستگاه های مرتبط در شهرستان وجود دارد.

در ادامه جلسه نمایندگان دستگاه هاي اجرایی و تشکل هاي بخش خصوصی نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان سرایان  بیان کردند.

نمایندگان دستگاه هاي اجرایی استان در این جلسه بر ضرورت تعامل با دستگاه  هاي اجرایی استان تأکید نمودند. همچنین تعیین نقش شفاف و کمی براي دستگاه هاي اجرایی و استفاده ازآمار بهنگام و صحیح  ، بررسی تعاملات بین روستاها ، توجه به کویر نوردی  ، بازاریا بی محصولات از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه بود .

در پایان جلسه طرح رویداد  هم نت محصولات استراژیک استان توسط دانشگاه صنعتی ارائه گردید و مقرر گردید دستگاه های ذیربط همکاری و مساعدت لازم در اجرای بهتر این رویداد با دانشگاه  داشته باشند.

مصوب:

کلیه دستگاه هاي اجرایی نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را حداکثر یک هفته پس از تاریخ برگزاري جلسه به صورت مکتوب به دبیرخانه جلسه مستقر در سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان ارائه نمایند.

مجري مطالعات با دقت نظر، نظرات دستگاه هاي اجرایی را بررسی و در مطالعات لحاظ نمایند.

در مطالعات آتی فرایند بگونه ای دیده شود که قبل از بررسی اسناد در استان ، موضوع در شهرستان مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه مشترک با حضورسازمان مدیریت و برنامه ریزی ، جهاد کشاورزی ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، بنیاد نخبگان و دانشگاه صنعتی در خصوص نحوه حمایت مالی از رویداد هم نت برگزار گردد.

IMG 6503