گزارش تکمیلی از خبر 29 آبان 98

تعدادی از نمایندگان بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با رییس سازمان در یک دیدار صمیمانه گفت و گو کردند.

IMG 6501

شرح دیدار:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ چهارشنبه 29 آبان 98 احمدی زاده رییس و  تعدادی از اعضای بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با مجید پور عیسی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار و گفت و گو کردند.

احمدی زاده رییس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی ضمن قدر دانی از پشتیبانی و حمایت سازمان از اهداف بنیاد به معرفی و سوابق اعضا حاظر پرداخت. وی گفت: ما بدنبال طرح موضوعات جدید و راهکار درراستای حل مشکلات موجود دراستان  هستیم و تلاش میکنیم این نتایج قابلیت سیاستگذاری و اجرا داشته باشند.

وی تاکید کرد: این امر مستلزم حمایت وهمکاری مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد.

پور عیسی رییس سازمان با تاکید بر این نکته که باید جلسات نتایج مفید و عملیاتی داشته باشد اظهار داشت: باید برای جلسات چهارچوب تعریف شود و با توجه به موضوعات خاص و حائز اهمیت دراستان و هم چنین با توجه به کار کرد و اهداف سازمان از مشارکت و خرد جمعی بهره مند شد .

وی گفت: یکی از اهداف مورد مطالعه استان که باید تبدیل به گفتمان بشود بحث مطالعات آمایش در استان میباشد.

پور عیسی تاکید کرد باید  این نشست ها و هم اندیشی ها در زمینه های مختلف به عنوان راه حل و راهکار در راستای توسعه  و پیشبرد اهداف استان محسوب شود .

رییس سازمان تصریح کرد :  لازم است چالش ها و موضوعات مختلف در استان شناسایی و اولویت بندی شود سپس تمرکز مطالعاتی روی این مباحث صورت پذیرد. وی تاکید کرد:  این نشستها بهترین فرصت جهت ارائه طرح ها وایده های پیشنهادی بنیاد و اعضا در حوزه ها و مباحث مختلف میباشد .

شایان ذکر است، در این دیدار هر یک از اعضا  به بیان نقطه نظرات و انتقادات خود پرداختند و در حوزه های مختلف پیشنهادات و راه حل هایی مطرح شد. از جمله:

 • در زمینه گیاهان دارویی
 • تهیه و تدوین نقشه جامع علمی استان
 • گردشگری سلامت
 • فرآوری محصول زرشک
 • مدارس سبز و زیست بوم استان و.....

مصوبات:

به پیشنهاد رییس سازمان مقرر شد:

 • این جلسات به صورت مداوم هر دو ماه برگزار و موضوعات مختلف طرح و حل مساله شود.
 • دومین نشست با اعضای بنیاد هفته آینده در خصوص گیاهان دارویی در استان برگزار شود.
 • احصا و اولویت بندی مشکلات و چالش های موجود در استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • ایجاد گروه کاری آینده پژوهی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

   

IMG 6496

IMG 6499