دوشنبه     31/شهریور/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 326

امور زیربنایی

موضوع: کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش و محیط زیست استان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش و محیط زیست استان برگزارشد.

جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش و محیط زیست استان خراسان جنوبی  به ریاست میر جعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری وباحضور مجید پورعیسی رییس سازمان و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد.

مصوبات:

دراین جلسه  29 دستور کار از شهرستان های نهبندان، فردوس، درمیان، زیرکوه، بشرویه، قائنات، سرایان و بیرجند بررسی و تصمیم لازم اتخاذ گردید.