سه شنبه     13/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 185

IMG 6141

گزارش تکمیلی از خبر 19آبان 98

دستور کار :

بررسی نحوه  و امکان استفاده از ساختمان های مازاد جهاد کشاورزی برای استفاده شرکتهای دانش بنیان

شرح مباحث مطروحه:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ بمنظور استفاده از ساختمان های مازاد جهاد کشاورزی در شهرستان قاینات برای استفاده شرکتهای دانش بنیان زیرمجموعه پارک علم و فناوری  ، جلسه ای به ریاست مجید  پور عیسی  رئیس سازمان  و با حضور قوسی رییس  سازمان جهاد کشاورزی ، ناصری رئیس  پارک علم و فناوری استان و معاونین دستگاه های مذکور در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.

در این جلسه  پور عیسی رئیس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فعالیت های  دانش بنیان را یکی از محورهای  مهم در افزایش بهره وری و ارزش افزوده  در فعالیت های اقتصادی بیان کرد . وی  ضمن تاکید بر همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی  گفت باید در جهت توسعه و رفع موانع در استان تلاش کنیم.

 درادامه ناصری رئیس محترم پارک علم و فناوری استان با اشاره به وجود تعداد زیاد شرکت های دانش بینان در شهرستان  قاینات و نیاز به مکان  استقرار برای فعالیت خواستار مساعدت و همکاری سازمان جهاد کشاورزی برای فعالیت های دانش بنیان در ساختمان های متعلق به جهاد کشاورزی شهرستان گردید.

وی همچنین با توجه به بررسی های  کارشناسی صورت گرفته توسط سازمان جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری ساختمان مذکور ، خواستار مساعدت و پیگیری استان جهت تامین منابع مالی لازم گردید.

در این جلسه قوسی رئیس  سازمان جهاد کشاورزی استان نیز ضمن اشاره به حمایت و مساعدت های  قبلی سازمان جهاد کشاورزی در توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان ، بر ادامه همکاری سازمان با پارک علم و فناوری در این خصوص تاکیدکرد.

 وی اظهار داشت کارشناسی  ملک مورد نظر  نیز برای واگذاری انجام شده است و در صورت طی مراحل قانونی، قابل واگذاری می باشد .