شنبه     29/شهریور/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 1525

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی مهندس آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی روز گذشته در سومین جلسه شورای ساماندهي مبادلات مرزي استان در سال ۱۳۹۶ در محل استانداری خراسان جنوبی حضور یافت.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ سومین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزي استان در سال ۱۳۹۶، به رياست مشاور استاندار و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی برگزار گرديد. در اين جلسه مسائل و مشکلات صادرات سيمان باقران از مرز ماهيرود و بازارچه مرزي گلورده (ميل۷۳)، جابجايي درب بازارچه مرزي ميل ۷۸، بکار گيري نيروي انساني براي مرز ماهيرود و... مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

همچنین در خصوص نحوه صادرات سیمان باقران از مرز ماهیرود و بازارچه مرزي گلورده پيشنهاداتي مطرح و در نهايت  به ضرورت حل مشکلات در برنامه کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تأکيد گرديد و مصوب شد.

موهبتی در این جلسه به پیگیری جهت  بازگشایی بازارچه های مرزي استان منجمله گلورده و تخصصی نمودن بازارچه مرزی گلورده در شهرستان درمیان به عنوان مرز تخصصي صادرات سيمان و مصالح ساختماني اشاره نمود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی