سه شنبه     06/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 187

گزارش تکمیلی خبر 16 آبان 98IMG 6133

موضوع: جلسه هم اندیشی اشتغال با موضوع بررسی اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای منتخب شهرستان فردوس

شرح جلسه:

به گزارش روابط عمومی سازمانمدیریت و برنامه ریزی استان؛ جلسه هم اندیشی اشتغال با موضوع بررسی اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای منتخب شهرستان فردوس روز پنجشنبه مورخ 16 آبان 98به ریاست مجید پور عیسی رییس سازمان و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط ، نمایندگان  تشکل های بخش خصوصی و تعاونی در محل سالن سالن شهید بهشتی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  برگزار گردید.

پورعیسی رئیس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن اشاره به مستندات و الزامات اجرای این مطالعه نظیر جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بر ضرورت همکاری همه دستگاه های اجرایی متولی توسعه روستایی در اصلاح رفع نواقص احتمالی اسناد تأکید نمود.

در این جلسه حجی پور، مجری مطالعات تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در شهرستان فردوس گزارشی از نحوه تدوین اسناد ارائه نمود و در ادامه ضمن تحلیل وضعیت موجود این روستاها، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه اقتصادی این روستاها را تشریح کرد.

ترویج شیوه های نوین کشت و تولید محصولات کشاورزی با رعایت حقوق منابع آب و فعالیت های باغداری، ارتقاء دانش و مهارت متناسب با کسب وکارهای دایر و جدید  و توسعه بهره برداری از ظرفیتهای گردشگری به عنوان اهداف بلند مدت روستای چاه نو، توسعه زیرساخت­های لازم برای گسترش فعالیت­های اقتصادی و ارتقاء دانش و مهارت متناسب با کسب وکارهای دایر و جدید اهداف بلند مدت روستای کجه، توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی در راستای بهبود راندمان تولید و بهره وری آب، گسترش فعالیتهای آموزشی و ترویجی مرتبط با بخش کشاورزی، توسعه شیوه های نوبین دامداری و فعالیت مرتبط با بخش آموزش مشاغل پایدار خانگی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی با رعایت اصل بهره وری اهداف بلند مدت روستای خانکوک، ترویج شیوه های نوین کشت و تولید محصولات کشاورزی با رعایت حقوق منابع آب و فعالیت های باغداری، توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی در راستای بهبود راندمان تولید و بهره وری آب، ارائه آموزشهای مهارتی مداوم متناسب با کسب وکارهای دایر و معرفی کسب و کار جدید، توسعه بهره برداری از ظرفیتهای گردشگری اهداف بلند مدت روستای ابراهیم آباد، تأمین زیرساختهای فیزیکی و غیرفیزیکی لازم برای فعالیتهای کشاورزی و بهره برداران و ارتقاء دانش و مهارت متناسب با کسب وکارهای دایر و جدید اهداف بلند مدت روستای حسین آباد و ارتقاء دانش و مهارت متناسب با کسب وکارهای دایر و جدید و توسعه بهره برداری از ظرفیتهای گردشگری اهداف بلند مدت روستای طاهریه عنوان شدند.

در ادامه جلسه نمایندگان محترم دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اسناد بیان کردند.  تعیین نقش شفاف و کمی برای دستگاه های اجرایی، تلقیق آمار و اطلاعات و

تعامل با دستگاه های اجرایی استان از مهم ترین درخواست های مطرح شده در جلسه بود.

مصوبات:

IMG 6129