IMG 6117

موضوع:تصفیه خانه بیرجند

شرح مختصر:

صبح امروز نشست مقدماتی و اولیه  پیرو حل مشکلات تصفیه خانه بیرجند با حضور مجید پور عیسی رییس سازمان، مهدی هاشمی مقدم ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ، گودرزی امین بانک اکو در کشور و پیمانکاران پروژه در محل دفتر کار رییس سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ هاشمی مقدم ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه پروژه مذکور حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته افزود هم اکنون بدلیل تغییر نرخ ارز و برخی قوانین پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه با مشکل روبه رو شده است.

علی گودرزی، امین بانک اکو در کشورر در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در جریان ساخت کارخانه تصفیه خانه بیرجند مشکلات فرا قراردادی پش آمده و حل این مشکلات نیازمند همکاری دیگر حوزه ها میباشد. وی تاکید کرد اتمام پروژه مذکور در زمان مقرر و طبق ضوابط مشخص شده در ادامه همکاری بانک اکو تاثیر مستقیم خواهد داشت.

در ادامه پیمانکار تصفیه خانه توضیحاتی در رابطه با پروژه و مشکلات موجود ارائه داد.

مجید پور عیسی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریز خراسان جنوبی بیان داشت: برای انجام و به نتیجه رسیدن  کارها باید چهارچوب مشخص تعریف شود و با توجه به برنامه ی تعیین شده مسیر راه پیموده شود.

وی تاکید کرد: برای به نتیجه رساندن کارهای بزرگ حضور و همکاری جمعی ضروری میباشد.

رییس سازمان گفت : سازمان در این مسیر همکاری لازم را خواهد داشت.

پیشنهادات:

رییس سازمان پیشنهاد کرد:

رئوس مطالب  مشخص و به مدیر فنی و اجرایی سازمان تحویل شود تا با همفکری و مشورت کارشناسان فنی بتوان راهکاری یافت.

پورعیسی تاکید کرد در راستای پیمودن ادامه مسیر باید از تجارب دیگر استانها نیز استفاده کرد.

مصوبات:

به پیشنهاد رییس سازمان موارد ذیل مصوب شد:

  • اطلاعات کامل و جامع از پروژه در همه ی زمینه ها در اختیار عباسی مدیر فنی و اجرایی سازمان قرار گیرد.
  • شنبه هر هفته جلسه ای برای بررسی راهکارهای حل مشکلات تصفیه خانه به ریاست عباسی مدیر فنی و اجرایی سازمان برگزار شود.
  • مسائل و مشکلات موجود را تفکیک و دستگاههای مرتبط در این امر دخیل شوند .

شایان ذکر است این جلسه پیرو بند 10 صورتجلسه 15 مرداد ماه 98 ، رایزنی و حل مشکلات پروژههای استانی تشکیل گردید.

IMG 6118