سه شنبه     02/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 1487

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

مهندس آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان روز گذشته در نخستين جلسه کارگروه استاني مديريت جامع حوزه آبخيز در محل سالن جلسات معاونت امور عمرانی استانداری حضور یافت.

 

 

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبي در این جلسه گفت: هدف از اجراي طرح مديريت جامع حوزه آبخيز ، در نهايت توانمند سازي جوامع روستايي و به طبع آن به حداقل رسيدن آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي روستا و حاشيه شهرها، به دليل بهبود معيشت و اشتغال پايدار روستايي خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان، محمد فرهادي، با بيان اينکه از ابتداي انقلاب اسلامي، اعتبارات خوبي در زمينه توسعه روستايي هزينه شده است، تصريح کرد: عليرغم اينكه اين اعتبارات، در زمينه توسعه زيرساخت هاي روستايي نظير آبرساني، برق رساني، توسعه راه هاي روستايي ، مدارس و خانه هاي بهداشت هزينه شده است؛ اما طي اين سالها شاهد افزايش مهاجرت از روستاها به شهر بوديم. سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، با اشاره به افزايش مهاجرت روستاييان، علت آن را عدم دقت در روند برنامه ريزي روستايي دانست و خاطر نشان ساخت: موضوعات مهمي همچون توسعه اشتغال پايدار و بهبود معيشت در اين طرح ها از ابتدا ديده نشده است.

رئیس کارگروه استانی مدیريت جمع حوزه آبخيز، با تاکيد بر اينکه دستگاه هاي متعددي در حوزه روستايي اقدامات مناسب و بعضاً موازي انجام مي دهند؛ افزود: هدف از تشكيل اين كارگروه، جلوگيري از اقدامات پراكنده اين دستگاه ها و هم افزايي فعاليت هاي آنها در بخش هاي مختلف است. وی، با اشاره به اهمیت بهره گیري از روستاييان و عشاير در روند اجرايي پروژه هاي زير مجموعه طرح مديريت جامع حوزه آبخيز تصريح کرد: با مشارکت روستاييان در اجراي طرح و پروژه هاي تعريف شده ذي ربط، عملکرد دستگاه هاي اجرايي بهبود خواهد يافت كه مي توان به عنوان مثال از پروژه تعميم ترسيب كربن در شهرستان هاي سربيشه و سرايان ياد كرد.

فرهادی، با تاکید بر اینکه توزيع اعتبار مورد نياز طرح در اختيار فرمانداران و کميته برنامه ريزي شهرستان ها خواهد بود، افزود: براي افزايش اعتبار مورد نياز طرح، از اعتبارات شهرستان كمك گرفته شود و استان نيز در صورت نياز بيشتر، از محل اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ مديريت بحران كمك خواهد كرد. وی در پایان، قرار گرفتن استان در مرحله دوم طرح اجرایي ترسيب کربن کشور را يک فرصت خوب براي توسعه استان دانست و ياد آور شد: اجراي صحيح طرح ترسيب كربن علاوه بر پيشرفت استان در حوزه آبخيز داري، در بخش هايي نظير گردشگري، كشاورزي و اشتغال پايدار نيز تاثيرات مهمي را در پي خواهد داشت.

*در دولت تدبیر و امید نگاه خوبی در حوزه آبخيزداري و رفع محروميت خصوصاً در بخش هاي مرزي انجام گرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخيزداري استان نيز در اين جلسه، با تاکيد بر اين موضوع که در دولت تدبير و اميد نگاه خوبي در حوزه آبخيزداري و رفع محروميت خصوصاً در بخش هاي مرزي انجام گرفته است، تصريح كرد: توسعه پايدار در اولويت برنامه هاي روستايي و عشايري قرار گرفته و در بخش كشاورزي نيز امنيت غذايي به عنوان يك اصل مورد تاكيد قرار دارد كه نيل به اين هدف مهم، نگاه و عنايت ويژه همه دستگاه هاي استاني را طلب مي نمايد.

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی