یکشنبه     19/مرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 1661

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبینشست هم اندیشی و برنامه ریزی کمیته مالی کنگره 2000 شهید استان خراسان جنوبی که در سال 1397 برگزار خواهد شد به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از مدیران استانی روز چهارشنبه مورخ 96/03/17 برگزار گردید.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ در این جلسه به اهمیت همکاری و مساعدت همه دستگاههای اجرایی در هر چه با شکوهتر در برگزاری این کنگره تاکید و مقرر شد هر یک از اعضا پیشنهادات خود را در جهت نحوه ی جذب منابع اعتباری و برنامه ریزی های ستاد اجرایی در جلسه بعدی ارائه نمایند. ضمن اینکه برنامه های کلی از کارگروههای مرتبط اخذ و بررسی کارشناسی دقیق ، برآورد هزینه های کنگره اقدام لازم بعمل آید. جلسه با ذکر صلوات پایان پذیرفت.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی