سه شنبه     06/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 220

phoca thumb l namaz nagsh.ir 3 2

 موضوع:ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاههای اجرایی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی امتیاز 99/8 در فرایند ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاههای اجرایی را کسب کرد.

به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ با توجه به آئین نامه ی اجرایی فرایند ارزیابی عملکرد اقامه ی نماز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1397؛ در مجموع تعداد 11 سازمان از بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها با کسب امتیاز 90 الی 100 و تعداد 13 سازمان با کسب امتیاز 80 تا 90 کسب کرده اند .

document 1