دوشنبه     31/شهریور/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 392

IMG 5732

                                             

  عناوین انتشارات سازمان در نمایشگاه دستاوردهای دستگاههای اجرایی استان ، همایش ملی روز روستا و عشایر                                                                                                    

                                                                      

 

عنوان

 

عملكرد شوراي فني استان خراسان جنوبي به انضمام امور مشاوران و پيمانكاران  (١٣٩٨-١٣٩٤)

 

گزارش نظارتي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي استان خراسان جنوبي

 

 فرایند پژوهشی در استان خراسان جنوبی بانضمام گزارش عملکرد امور پژوهشی با تأکید بر دستگاه هاي اجرایی سال 1397-1396

 

تقویم آموزشی سال 1398 استان خراسان جنوبی به انضمام عملکرد مقایسه اي سال هاي 1394-1397

 

آخرین وضعیت نیروي انسانی و ساختار دستگاه هاي اجرایی استان خراسان جنوبی

 

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروههای تخصصی استان خراسان جنوبی 1394-1398

 

گزارش تحلیلی مباحث اجتماعی سرشماری عمومی و مسکن 1395 استان خراسان جنوبی

 

بررسی کارایی و ارزیابی عوامل موثر بر بهره وری کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر

 

نرم افزار شناسنامه آبادیهای استان

 
 • مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی (19 جلد)
 •  پهنه بندی استان در ارتباط با شن های روان  - پهنه بندی استان در ارتباط با خطر زمین لرزه  - پهنه بندی استان در ارتباط با خطر خشکسالی  - پهنه بندی استان در ارتباط با مخاطرات اقتصادی
 • پهنه بندی استان در ارتباط با خطر سیل
 • تحلیل وضعیت استان
 •  تحلیل ساختار سکونتگاهی
 • تحلیل پستی و بلندی های خراسان جنوبی
 • تحلیل حوضه ها و زیرحوضه های آبریز
 • تحلیل زمین شناسی و قابلیت های معدنی استان
 • تحلیل موقعیت اقلیمی استان
 •  تحلیل محیط زیست استان
 • تحولات جمعیت در سه دهه گذشته
 • شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین - تبیین چشم انداز و مأموریت های کلان استان
 •  تحلیل نظام شهری استان
 •  تحولات جمعیتی استان
 • شناسایی سناریوهای توسعه فضایی استان (1)
 • شناسایی سناریوهای توسعه فضایی استان (2)
 • طراحی و برنامه ریزی
 •  تحلیل نظام روستانشینی و عشایری استان - تحلیل وضعیت فرهنگی استان - تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی
 •  نظام اجرایی و مدیریت آمایش استان
 • مبانی نظری پیوند های سکونتگاهی -  پیوند های فیزیکی -  توصیف وتحلیل پیوند های اصلی بین سکونتگاه ها
 

برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستاهاي استان خراسان جنوبي (14جلد)

 جلد اول: روستاهای منتخب دهستان القورات، شهرستان بیرجند

جلد دوم:روستاهای منتخب دهستان باقران

جلد سوم: روستاهای منتخب دهستان خوسف

 جلد چهارم: روستاهای منتخب دهستان درمیان

جلد پنجم: روستاهای منتخب دهستان میاندشت

جلد ششم: روستاهای منتخب دهستان نهارجان

 جلد هفتم: روستاهاي منتخب شهرستان نهبندان، بخش مركزي، دهستان نه

جلد هشتم: روستاهاي منتخب شهرستان نهبندان، بخش مركزي، دهستان بندان

جلد نهم: روستاهای منتخب شهرستان بشرویه

جلد دهم: روستاهای منتخب شهرستان فردوس

جلد یازدهم: روستاهای منتخب شهرستان قائنات

جلد دوازدهم: روستاهای منتخب شهرستان سرایان

جلد سیزدهم: روستاهای منتخب شهرستان طبس

جلد چهاردهم: روستاهای منتخب شهرستان زیرکوه

 

سند راهبردي آمايش سرزمين استان خراسان جنوبي

 

 سند توسعه و امنیت پایدار استان خراسان جنوبی

 

سند راهبردی محرومیت زدایی، تاب آوری و توسعه پایدار استان خراسان جنوبی مبتنی بر هسته های کلیدی

 

عملکرد دولت تدبیر و امید در خراسان جنوبی

 

گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی

 

پروژه های شاخص و اولويت دار استان خراسان جنوبی

 

شاخص های توسعه روستایی استان خراسان جنوبی

 

رتبه بندی استان های کشور از دیدگاه شاخص های فرابخشی و بخشی

 

سند توسعه روستایی استان خراسان جنوبی

 

IMG 5734

IMG 5735

IMG 5736