سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 390

صبح امروز نخعی رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با پورعیسی رییس سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

1موضوع: تامین اعتبار

دستگاه مورد نظر: دانشگاه فنی و حرفه ای استان

شرح مختصر دیدار:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛ این دیدار پیرو مباحث اعتباری،کمبودها و مشکلات دانشگاه فنی و حرفه ای 10مهر 98 د رمحل دفتر کار رییس سازمان صورت پذیرفت.

ابتدا نخعی ضمن معرفی اجمالی دانشگاه ، رشته های موجود به بیان توانمندیها ، کمبودها و مشکلات فعلی پرداخت.

نخعی افزود در بحث فضای آموزشی، تجهیزات کارگاهی ، آزمایشگاهی و هم چنین سرانه هر نفر دانشجو دچار مشکل و کمبود هستیم.

رییس دانشگاه در ادامه به بیان وضعیت دانشکده ها در سطح استان پرداخت و گفت در شهر قائن و طبس خوشبختانه با مشکل خاصی در رابطه با ساختمانها مواجه نیستیم اما در شهر فردوس ساختمان موجود قدیمی بوده  و در حال تامین اعتبارات مورد نیاز برای ساخت مکان جدید میباشیم.

وی افزود متاسفانه در بیرجند کمبود فضای آموزشی ، کارگاهی و آزمایشگاهی همچنان وجود دارد.

درخواست ها:

نخعی دو در خواست مطرح کرد:

پورعیسی رییس سازمان گفت: معتقدم دانش آموختگان فنی و حرفه ای نقش مهمی میتوانند در اقتصاد و پیشرفت جامعه ایفا کنند. وی افزود در حال حاظر حوزه های خرد کارایی و بازدهی بیشتری دارند  و زمینه در این راستا برای دانش آموختگان فنی و حرفه ای فراهم میباشد.

پاسخ :

رییس سازمان در پاسخ به در خواست های مطرح شده اظهار داشت:  با توجه به توزیع و تصویب اعتبارات سال جاری در  شورای توسعه و برنامه ریزی استان، پیگیری این موضوع باید به سال آینده موکول شود.  

پور عیسی به آنها تاکید کرد جهت پیگیری بهتر و بیشتر با رضایی کارشناس امور علمی، فرهنگی و اجتماعی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان و دبیران برنامه ریزی شهرستانها  در تعامل و ارتباط باشند .

پیشنهادات:

وی به آنها پیشنهاد کرد با توجه به شرایط موجود مکاتباتی با استاندار خراسان جنوبی انجام دهند  تا بتوان هر چه سریع تر مشکل تامین اعتبار را از طریق شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرتفع کرد.

IMG 5664