سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 347

5840ef5f 916e 454c a903 45538345262e

موضوع: پیگیری مباحث اقتصاد مقاومتی و رفع مشکل تمهیدات کویر تایر

مکان:سازمان برنامه و بودجه کشور

شرح مختصر:

8مهر98 مجید پورعیسی  رییس سازمان  با افشین برمکی رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشوردیدار و گفت و کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، این دیداردر محل دفتر کار رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد  در خصوص پیگیری مباحث اقتصاد مقاومتی و رفع مشکل تمهیدات کویر تایر از محل تبصره 18 قانون بودجه کشور صورت گرفت.

 شایان ذکر است پورعیسی رییس سازمان 6 مهر 98  به تهران سفر کرد.این سفر دوروزه به منظور شرکت در : 

انجام پذیرفت.