چهارشنبه     02/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 352

ابعاد اصلاح ساختار بودجه در بخش استاني بررسي و تبيين شد

File
موضوع: ابعاد اطلاح ساختار بودجه در بخش استانی
 
مکان برگزاری جلسه:سازمان برنامه و بودجه کشور
 
 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ مجید پور عیسی رییس سازمان 7 مهر 98 در جلسه ابعاد اطلاح ساختار بودجه در بخش استانی حضور یافت.
شرح مختصر:
به نقل از سایت سازمان برنامه و بودجه کشور؛ جلسه بررسي و تبيين ابعاد اصلاح ساختار بودجه در بخش استاني به رياست دكتر قاسم رمضان‌پور نرگسي معاون مجلس و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشورو با حضور روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در محل اين سازمان برگزار شد.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور،در اين جلسه دكتر محمد‌حسين رحمتي رييس امور اقتصاد كلان اين سازمان به تبيين اصلاح ساختار بودجه و رويكردهاي آن در بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور پرداخت و اظهار داشت: هماهنگي طرح‌ها و برنامه‌هاي استاني و ملي در بودجه سال آينده، موجب كارآمدي هزينه‌ها و اعتباراتخواهد شد كه به عنوان يكي از رويكردهاي اصلي و اساسي در بودجه مذكور، در نظر گرفته شده است.
وي افزود: ارتقاي اختيارات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها و تعيين اين شورا و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به عنوان دستگاه سياست‌گذار در بودجه هم،از تغييرات اساسي بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور است كه پي‌گيري مي‌شود.
دكتر رحمتيدر ادامه سخنان خود تأكيد كرد كه تدوين بودجه به صورت دوسالانه و غلتان، سامان‌دهي بودجه نهادهاي عمومي غيردولتي، سامان‌دهي عمليات فرابودجه‌اي دولت يا هزينه پنهان و نيز تشكيل كميته بازبيني هزينه‌ها هم، از از موضوع‌هاي اساسي بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور است كهمورد توجه قرار گرفته است
گزارش مذكور حاكي است كه در اين جلسه، افشين برمكي رييس امور افتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور هم گزارشي از وظايف كميته بازبيني هزينه‌ها ارايه كرد و گفت: غايت اصلي اصلاح ساختار بودجه، افزايش منابع و كاهش هزينه‌ها است.
بر اساس اين گزارش،در جلسه مذكور تعدادي از روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداخته و خواستار مشاركت بيشتر استان‌ها در روند اصلاح ساختار بودجه شدند.