چهارشنبه     02/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 444

متن مصاحبه مجید پورعیسی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان؛ در روزنامه خراسان جنوبی 30شهریورماه98:

 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان : بر اساس آخرین آمار، تعداد کارکنان شاغل استان 33 هزار و230 نفر است که 39درصد بانوان و 61 درصد آقایان هستند.

image 2019 6 10 8 18 20 874 Q3W

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت  و برنامه ریزی استان؛ مجید پورعیسی رییس سازمان در گفت و گو با خبرنگار روزنامه خراسان جنوبی اظهار داشت: 11970 پست در استان خالی است.

37 هزار و 56 پست سازمانی مصوب دستگاه های اجرایی استان، 11 هزار و 963 پست بدون تصدی است.

آن طور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به "خراسان جنوبی " گفت:  بر اساس آخرین آمار، تعداد کارکنان شاغل استان 33 هزار و 230 نفر است که 39درصد بانوان و 61 درصد آقایان هستند. همچنین تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین به ترتیب 19هزار و 744 ، پنج هزار و 349 و دو هزار و 412 نفر است.

به گفته " پورعیسی " ، تعداد کارکنان با عنوان دیگر اشکال به کارگیری شامل کارگری موقت، کارگری دایم، ساعتی ، تمام وقت و شرکتی پیمانکاری پنج هزار و 725 نفر است که 17درصد کارکنان کل استان را شامل می شود.  وی  با اشاره به این که بر اساس نتایج آماری به دست آمده بیشترین تجمع کارمندان استان با 41.26 درصد مربوط به بیرجند است، رییس سازمان افزود: کمترین تجمع با 2.94 درصد مربوط به خوسف و بیشترین نیروهای شاغل در شهرستان های غیر مرکز استان با 11.51 درصد مربوط به قاینات است.

24 دستگاه مشمول بودجه استانی

دستگاه های  مشمول بودجه استانی بنا به گفته وی 24 دستگاه اجرایی با پنج هزار و 627پست مصوب مشمول بودجه استانی است که دو هزار و810پست با تصدی و حدود 50 درصد به تعداد دو هزار و 817 پست بدون تصدی است که اداره کل حفاظت محیط زیست با 82 درصد پست بدون تصدی در صدردستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی قرار دارد. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان محرومیت منطقه و پراکندگی جمعیت، ضعف زیرساختها و قابلیت بخش خصوصی در مقایسه با متوسط کشور، درخواست روزافزون کارکنان برای انتقال به دیگر استانها، محدودیت به کارگیری نیروی قراردادی در اجرای تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضعف جاذبه ها و عوامل رفاهی جذب نیرو در استان، بی رغبتی کارکنان شاغل در دیگر نقاط کشور برای انتقال به استان کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی و کمبود سهمیه های استخدامی را از جمله عواملی بیان کرد که سبب شده است دستگاه های اجرایی نتوانند نیروی انسانی مورد نیاز را برای پست های سازمانی خود جذب کنند.

 

download icon

دانلود روزنامه خراسان جنوبی

30.6.98.pdf