پنج شنبه     15/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 246

دومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با حضور مجید پورعیسی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیر کارگروه برگزار شد.

IMG 5655

دستور کار جلسه:

مباحث مطروحه:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان؛  صبح امروز جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با حضور مجید پورعیسی رئیس  سازمان و دبیر کارگروه و سایر اعضاء در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دو دستور کار ذکر شده برگزار گردید.

 در این جلسه پیرو مصوبات جلسات چهارم و پنجم کمیته پژوهش (انتخاب 10 طرح از بین 118 طرح پژوهشی واصله از دستگاه های اجرایی استان) 10 طرح پیشنهادی کمیته، به بحث و تبادل نظر اعضاء گذاشته شد. در ادامه جلسه در راستای تحقق ماده (5) دستورالعمل آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان از میان سازمان های مردم نهاد پیشنهادی به عنوان عضو ناظر کارگروه، دو سازمان به انتخاب اعضا به عنوان ناظر کارگروه انتخاب شدند.

پیشنهادات:

 همچنین پیشنهاد گردید دبیران کمیته های سه گانه کارگروه به عضویت کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری درآیند.

مصوبات:

0000000