thum 8a4e151411db6a0c63fc ukjiiiiikk 

موضوع دیدار: تامین اعتبار آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور

محل دیدار:سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

ظهر امروز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نشستی با مدیران دامپزشکی استان در خصوص تامین اعتبار پروژه آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور اظهار داشت: همکاری لازم در رابطه با این پروژه انجام خواهد شد داد.

شرح دیدار:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ ظهر امروز 6 مهرماه 98 محمد اصغر زاده  مدیر کل دامپزشکی و هیات همراه با مجید پورعیسی رییس سازمان در خصوص تامین اعتبار پروژه آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور در محل دفتر کار ریییس سازمان دیدار و گفت و گو کردند.

مجید پورعیسی رییس سازمان در پاسخ به این درخواست اظهار داشت: همکاری لازم در رابطه با این پروژه انجام خواهد شد.

 وی افزود: با توجه به رشد خوب 71درصدی و تلاش مدیران دامپزشکی استان درراستای به نتیجه رساندن این پروژه و نقش مهم این آزمایشگاه در چرخه اقتصادی حوزه دامپروری استان، آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور را، یکی از پروژه های اولویت دار استان میدانیم .

رییس سازمان ضمن بیان این موضوع که استاندار نیز در این خصوص با وی هم عقیده می باشد افزود: انشاا... با کمک و همفکری یکدیگر این پروژه را تا پایان سال به سرانجام میرسانیم.

نتیجه:

در ادامه این جلسه  اصغری مدیر کل دامپزشکی استان با توجه به رویکرد ونظررییس سازمان نسبت به انجام پروژه گفت: اداره کل دامپزشکی  در صورت تامین اعتبار پروژه مذکور، تعهد میکند تا هفته دولت سال آینده آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور را آماده بهره برداری گرداند.

 img 4725