یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 1293

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی روز گذشته به همراه جمعی از مدیران استاني و شهرستاني از روستاهاي حاشيه شهر بيرجند از جمله حاجي آباد، اميرآباد، چهکند و دستگرد بازديد کردند و از نزديک در جريان مسائل و مشكلات اين روستاها قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه سازمان ؛ سيد علي اکبر پرويري، در جريان اين بازديدها با بيان اينکه در جلسه اي تخصصي، مشكلات اهالي اين روستاها مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت، افزود: تلاش خواهيم كرد تصميمات لازم در راستاي رفع اين مشكلات اتخاذ گردد. وی به مشکل تأمین برق موردنیاز اين روستاها اشاره کرد و گفت: تلاش مي کنيم با ارائه امتياز موقت، با اخذ تعهد نامه تا زمان اجراي خطوط انتقال، اين مشكل را مرتفع كنيم.

وی درخصوص مشکل تأمین آب این روستاها خاطرنشان کرد: برخي از مشکلات موجود، بايد با تعامل بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط مرتفع شود و بخشي ديگر نيز با مكاتبات و پيگيري هايي كه از مركز صورت مي گيرد، مرتفع خواهد شد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی