سه شنبه     02/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 1440

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی  اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی روز پنج شنبه مورخ 96/03/11 با دستور کار توزیع اعتبارت هزینه ای استان در سال 96، بررسی و تصویب شاخص های توزیع اعتبارت تملک دارایی سرمایه ای استان، توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و همچنین 3 درصد درآمد حاصل از صادارت نفت خام و گاز طبیعی در سال جاری، توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و بررسی و تصویب مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان؛محمد هادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی  با اشاره به قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و نیز قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: اعتبارت هزینه ای استان 194 میلیارد و 95 میلیون و 3000 هزار تومان در دو بخش حقوق و مزایای مستمر( 114 میلیارد و 864 میلیون و 700 هزار تومان) و سایر هزینه ها( 79 میلیارد و 230 میلیون و 600 هزار تومان) می باشد.

وی با اشاره به این که سرجمع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خراسان جنوبی در سال جاری؛ 394 میلیارد و 605 میلیون و 800 هزار تومان است، تصریح کرد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان 98 میلیارد و 900 میلیون تومان و اعتبارات 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز، 153 میلیارد و 907 میلیون و 200 هزار تومان می باشد.

رئیس سازمان با بیان این که اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 16 میلیارد و 800 میلیون تومان می باشد، خاطرنشان کرد: اعتباری بالغ بر 105 میلیارد و 666 میلیون تومان نیزدر راستای ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی اختصاص یافته است.

آرین از وجود بالغ بر یک هزار و 400 پرژه نیمه تمام در استان در حال حاضر خبر داد و تاکید کرد:  بایستی تلاش شود این پروژه ها به بهره برداری برسد.

ایشان در پایان اظهار داشت بالغ بر 30 درصد از پروژه های  مذکور،پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد دارند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی