پنج شنبه     15/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 279

IMG 5140

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ صبح امروز یزدی نژاد رییس شعب بانک رسالت استان با پورعیسی رییس سازمان  دیدار و گفت و گو کرد.

مباحث مطروحه:

ابتدا یزدی نژاد به معرفی خدمات و نحوه ی عملکرد، تعداد نیروها و شعب و در سطح استان و در سطح کشور پرداخت.

وی هدف از این دیدار را ارائه و معرفی خدمات بانک و و تمایل به سرمایه گذاری در حوزه های اجتماعی دانست.

پور عیسی رییس سازمان با ابراز خشنودی از فعالیت های اجتماعی افزود باید سرمایه گذاران و فعالان شناسایی و پشتیبانی شوند.

پیشنهادات:

وی پیشنهاد کرد: با اداره کل منابع طبیعی استان و هم چنین بسیج سازندگی در انجام بحثهای اجتماعی  برای توانمند سازی جوامع محلی  و صندوق های خرد روستایی ارتباط داشته باشند.

رییس سازمان تصریح کرد بانک باید دستگاهها را شناسایی و با آنها در انجام فعالیت های سود بخش به جامعه همراه شود.

پورعیسی به فاطمی کارشناس سازمان پیشنهاد کرد هماهنگی با دستگاههای اجرایی جهت استفاده از ظرفیت های بانک رسالت در توسعه کسب و کار انجام شود.