جمعه     16/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 433

IMG 5509

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ رحیم زاده مدیر شرکت توسعه سامانه های ارتباطی عمید (توسا) با پورعیسی رییس سازمان  شنبه 98/6/9 دیدار و گفت و گو کرد.

 مباحث مطروحه:

رحیم زاده مدیر شرکت توسعه سامانه های ارتباطی عمید (توسا) ، ابتدا توضیحاتی در خصوص راه اندازی و استقرر سامانه الکترونیکی راهبری و مدیریت شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کارگروههای تخصصی و کمیته برنامه ریزی 11 شهرستان استان خراسان جنوبی ارائه کرد.

وی افزود: این سامانه امکاناتی از قبیل  امکان ثبت پیشنهادات و دستورکار شورا، کارگروه های 4 گانه و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها، ثبت صورتجلسات و مصوبات شورا، کارگروههای تخصصی و کمیته برنامه ریزی شهرستانها، امکان ارسال فایل ها و مستندات مورد نیاز ، ثبت دعوت نامه ها برای جلسات و امکان اطلاع رسانی در خصوص جلسات از طریق سامانه، ارسال پیامک و ایمیل، ثبت افراد حاضر در جلسه و ارائه گزارشات مختلف در خصوص میزان فعالیت اعضاء در جلسات کارگروه ها و شورای برنامه ریزی، ایجاد گردش کار در هر سطح و با هر نوع نیازمندی و درج توضیحات مورد نیاز در تمام مراحل گردش کار، رهگیری مصوبات به صورت گرافیکی در تمام مراحل گردش کار و ارائه اطلاعات کامل از جلسات و مصوبات کارگروه ها بر اساس سطوح دسترسی اعمال شده در سامانه در اختیار مدیران دستگاههای اجرایی استان و فرمانداران شهرستانها قرار خواهد داد.

پور عیسی رییس سازمان تاکید کرد: سیاستها و تصمیمات اخذ شده در اجرای پروژه ها باید سودمند و پربار باشند تا نتایج حاصله مفید باشند. 

رییس سازمان تصریح کرد باید اطلاعات صحیح، ، سریع و به موقع  در اختیار دستگاههای اجرایی قرار بگیرد.

وی از زربان در رابطه با روند پیشرفت این سامانه جویا شد .

زربان مسئول دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن توضیحاتی در رابطه با نحوه ای استفاده ، بارگزاری اطلاعات، اعضا و...توضیحاتی ارائه کرد.

وی افزود: مقرر شده است یکشنبه 98/6/10 نشست آموزشی ثبت داده در سامانه مذکور با حضور کاربران دستگاههای اجرایی،فرمانداری ها برگزار شود. پس از برگزاری دوره کلیه فعالیت های شورای برنامه ریزی و توسعه  استان، کارگروههای تخصصی چهارگانه و کمیته برنامه ریزی شهرستانها به صورت رسمی و الکترونیکی در این سامانه ثبت خواهد شد.

هدف از راه اندازی سامانه:

هدف این سامانه که به منظور ارائه اطلاعات مناسب در خصوص دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کارگروه‌های تخصصی 4 گانه، کمیته برنامه ریزی شهرستان ها، ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به جلسات و ارائه آن به صورت نمودارهای آماری، و پیگیری کلیه مصوبات در سامانه و دسترسی تمامی افراد در ارتباط با گردش مصوبات راه ندازی گردیده است به شرح ذیل می باشد:

-افزایش دقت و امکان پیگیری روند پیشرفت مصوبات

-خودکار نمودن عملیات و کاهش خطای انسانی

-برگزاری جلسات بر اساس برنامه زمانبندی مشخص

-ارائه اطلاعات مدیریتی در قالب نمودارهای متفاوت به صورت آنلاین و در لحظه

-ارائه داشبورد های مدیریتی مختلف

-ارائه گزارش میزان انطباق مصوبات با وظایف کارگروههای تخصصی مندرج در آیین نامه اجرایی

-ارائه گزارش های ارزیابی فصلی از نحوه عملکرد کارگروه ها و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها بر اساس برنامه عملیاتی از پیش تعیین شده