دوشنبه     12/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 288

newnews EToolsFile 156586494 bcf4a16a 0afd 4f0b 8791 55ca3669b8bc

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ پانزدهمين جشنواره شهيدرجايي روز چهارشنبه ششم شهريورماه با حضور دكتر حسن روحاني، رئيس محترم جمهور، جمعي از وزراء، معاونین رئيس جمهور، استانداران ، روسا ، نمايندگان سازمان ها و دستگاههاي اجرايي در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار گردید.

طي مراسم ويژه اي دستگاههاي اجرايي برگزيده معرفی و با تقديم لوح و تنديس جشنواره از سوي رئيس جمهور از آنان تقدير شد.

یكي از شاخص هاي جديد ارزيابي شده در پانزدهمين جشنواره شهيد رجايي ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد دستگاهها در بعد ملي و استاني بوده است.

بر اساس اين ارزيابي از شركت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران(مادر تخصصي توانير) و سازمان ثبت احوال كشور از بين دستگاه هاي اجرايي كشور تقدير شد. همچنين استان هاي قزوين، سمنان و خراسان جنوبي به عنوان استان هايي با بيشترين ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد دستگاههاي اجرايي استاني معرفي و مورد تقدير از سوی رییس جمهور محترم قرار گرفتند.

گفتنی است معتمدیان استاندار خراسان جنوبی ، پور عیسی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری،آموزگار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان در این مراسم حضور داشتند .

File 1

File 3

File 7

6