IMG 4549

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان؛ جوینده رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات و هیئات همراه با مجید پورعیسی رییس سازمان چهارشنبه 98/5/30 دیدار و گفت گو کردند.

شرح دیدار:

جوینده در ابتدا به بیان پاره ای از اقدامات انجام شده در ستاد پرداخت و افزود خراسان جنوبی رتبه اول در سطح کشور را در زمینه کمکهای مردمی به عتبات عالیات  دارا است.

وی در ادامه افزود مشکل اصلی ما ساخت و تکمیل زائر سرای استان در شهر مشهد مقدس است.جوینده گفت این زائر سرا در یکی از بهترین نقاط در اطراف حرم مطهر رضوی واقع شده که حدود5200 مترکعبب زیر بنا و در 9 طبقه احداث خواهد شد.

وی تصریح کرد هم اکنون مراحل اولیه ساخت در حال انجام است.

رییس ستاد عتبات عالیات بیان داشت با توجه به برآورد اولیه، ساخت و ساز تنها با کمکهای مردمی امکان پذیر نخواهد بود  و باید از راههای دیگر تامین اعتبار شود.

پیشنهادات:

پور عیسی رییس سازمان ضمن ابراز رضایت از ایجاد زائر سرا پیشنهاد کرد:

  • موضوع با استاندار مطرح شود و طبق دستور ایشان سازمان همکاری لازم را خواهد داشت.
  • وی گفت سعی کنید با هم افزایی بین دستگاههای مختلف از پتانسیل و توان آنها در این زمینه استفاده کنید.
  • میتوانید ازکمک های مهمانان کشوری به استان استفاده کنید.
  • رییس سازمان یکی از بهترین راههای موجود را شناسایی و کمک گرفتن از خیرین عنوان کرد.