پنج شنبه     03/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 359

IMG 4541

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ صبح امروز جعفری مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و هیات همراه با مجید پورعیسی رییس سازمان دیدار و گفت و گو  کرد.

شرح دیدار:

در ابتدا جعفری مدیر کل راه و شهرسازی در راستای انتقال راههای روستایی و فرعی به اداره کل راهداری و بدهی پیمانکاران  و در خصوص استفاده از ظرفیت قانون بدهی دولت به پیمانکاران مباحثی را مطرح و بحث و تبادل نظر پیرامون انها انجام شد از جمله ساماندهی نیروهای شاغل در این پروژه ها و...

پیشنهادات:

پورعیسی رییس سازمان ضمن تاکید بر مدیریت صحیح پروژه ها و ساماندهی نیروی شاغل ، در پاسخ پیشنهاداتی جهت رفع موانع موجود ارائه داد:

هم چنین در خصوص استفاده از ظرفیت قانون بدهی دولت به پیمانکاران ؛ مقرر شد با استفاده از ظرفیت های قانون پیگیری های لازم انجام شود.