دوشنبه     12/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 297

Ghorban1 2

 

عید قربان عید پاک ترین عیدها است عید سر سپردگی و بندگی است.

عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.

عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند.

عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است.

روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی مبارک