پنج شنبه     15/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 228

IMG 4385

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ اکبری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با پورعیسی رییس سازمان سه شنبه 98/5/15 دیدار و گفت و گو کرد.

شرح جلسه:

 اکبری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: اصلی ترین مشکلات ما :

کمبود نیروی انسانی، کمبود اعتبارات و دیون عمرانی در شهرستانها است.

وی افزود متاسفانه در بحث تامین وسیله نقلیه برای محیط بانان به شدت دچار کمبود هستیم.

اکبری در خواست مساعدت و ساماندهی اعتبارات را داشت.

پورعیسی رییس سازمان در پاسخ به اظهارات اکبری گفت:  کار سازمان محیط زیست بسیار با اهمیت است شما  تاثیر بسیاری در مباحث توسعه پایدار دارید.

وی افزود باید در زمینه توامند سازی جامعه بسیار تلاش شود چرا آگاهی دادن به مردم باعث میشود در باره محیط زیست و منابع طبیعی احساس مسولیت داشته باشند.وی در ادامه افزود جهت حل مباحث اعتباری با معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان در ارتباط باشید.

پیشنهادات:

رییس سازمان پیشنهاد کرد:

 دوره های آموزشی در زمینه های مختلف برگزار شود

در زمینه توسعه و ایجاد NGO ها در سزح استان تلاش بیشتری انجام بگیرد.

همایش ها و سمینارها برگزار شود و از بزرگان این عرصه دعوت بعمل آید.

مطالعات مرتبط به این حوزه را افزایش دهید.

با دستگاههای دیگر هم افزایی ایجاد کنید .

در پایان اکبری جهت بازدید از رییس سازمان دعوت کرد.