پنج شنبه     26/تیر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 268

IMG 4341

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، مهرآور سرپرست  اداره کل ثبت احوال با پورعیسی رییس سازمان دوشنبه98/5/14 دیدار و گفت و گو کرد.

شرح جلسه:

علیرضا مهراور سرست اداره کل ثبت احوال استان ضمن ارائه گزارش از عملکرد و بعضی آمار و ارقام در استان به بیان خواسته های خود پرداخت.

پور عیسی رییس سازمان در پاسخ به سخنان مهراور گفت: شما باید پایه اطلاعاتی قوی و محکم داشته باشید چرا که به واسه اطلاعات صحیح میتوان سیاستگذاری درستی انجام داد. وی تاکید کرد مهم ترین مساله وضعیت فرهنگی و بهبود شرایط زندگی مردم است

پیشنهادات:

رییس سازمان پیشنهاد کرد: