سه شنبه     06/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 249

IMG 4107

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جعفری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با پورعیسی رییس سازمان  چهارشنبه 98/5/9 دیدار و گفت وگو کرد.

شرح دیدار:

در این نشست در خصوص آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال جاری ،  نقدینگی واریزی به خزانه  استان و نیز وضعیت اسناد خزانه  اسلامی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه تصمیم گیری در خصوص راه های افزایش درآمد های استان  بویژه درآمد حاصله از فروش معادن بود که مقرر گردید در جلسه آتی کارگروه تجهیز درآمدی استان راهکارهای مورد نظر بررسی شود.