سه شنبه     01/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 210

IMG 4012 2

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛ حسین دهقانی ، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با مجید پورعیسی دوشنبه 98/5/7 دیدار و گفت و گوکرد.

این دیدار جهت پیگیری پروژه های تفاهم سه جانبه مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستانها و به طور خاص بیمارستان بشرویه انجام شد.

حسین دهقانی  هم چنین پروژه نیمه تمام خدمات اولیه بهداشتی و  اورژانس را مطرح و در خواست کمک جهت تامین اعتبار آن پروژه را داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از پورعیسی ، رییس سازمان جهت بازدید از تجهیزات بیمارستانی و آمبولانس های موجود در بیمارستانهای سطح شهر بیرجند دعوت کرد. وی ادامه داد این تجهیزات و وسایل از وضعیت بسیار نامطلبوبی برخوردار هستند.

مجید پورعیسی رییس سازمان بیان داشت مباحث بودجه و اعتبارت را با حمید جهانشاهی ، معاون برنامه و بودجه سازمان مطرح کنند تا مشکلات مرتفع شود.