چهارشنبه     29/آبان/1398 

image 2019 11 19 7 54 27 980 pCP

موضوع:رییس سازمان در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: 
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت  و برنامه ریزی استان؛ مجید پورعیسی، رییس سازمان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن  ارائه مقدمه ای در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و چارچوب ساختار اصلاح بودجه، در خصوص دستور کار اول، توزیع پیشنهادی اعتبارات هزینه ای استان (به تفکیک دستگاه‏- برنامه‏- فصل) جهت درج در لایحه بودجه سال1399 کل کشور اظهار داشت، برای تکمیل پیوست استانی لایحه بودجه کل کشور و در راستای اصلاح ساختار بودجه و با توجه به فرصت محدود ثبت اطلاعات در سامانه جامع بودجه، توزیع پیشنهادی اعتبارات هزینه ای استان (به تفکیک دستگاه- برنامه – فصل) برگفته از گزارش خزانه در خصوص عملکرد 6 ماهه نخست استان و پیش بینی عملکرد 12 ماهه انجام پذیرفت.
وی ضمن ارائه توزیع پیشنهادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان (به تفکیک شهرستان – فصل و برنامه) جهت درج در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور اظهار داشت، با توجه به اینکه توزیع شهرستانی اعتبارات بر اساس سهم شهرستانی مصوب شورای برنامه ریزی و توزیع فصل و برنامه بر اساس مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستانها و همچنین درنظر گرفتن اعتبارات توازن و نیز پروژه های نیمه تمام می باشد، توزیع پیش رو به هیچ وجه الزام آور نبوده و چنانچه دستگاههای اجرایی در سرجمع اعتبارات، پیشنهاد جابجایی دارند با هماهنگی فرمانداران پیشنهادات خود را به سازمان اعلام نمایند.
پورعیسی، دبیر شورا در خصوص اعتبارات بند هـ تبصره (5) در راستای تکمیل پروژه های عمرانی شهری استان (موضوع مصوبات سفر معاون محترم رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور‏-اسفند 97) اظهار داشت، از کل مبلغ تعهدات دو ساله سفر آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (940 میلیارد تومان)، پس از انجام پیگیری های لازم طی 6 ماهه نخست سالجاری مبلغ 327 میلیارد تومان به استان اختصاص داده شده است که مقداری از این مبلغ در راستای تکمیل پروژه های عمران شهری و جداسازی آب شرب از فضای سبز می باشد که این اعتبارات بنا بر پیشنهاد معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری توزیع گردیده است.گزارش تکمیلی خبر27آبان 98

image 2019 11 19 7 54 28 555 zWc

موضوع: پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

شرح مذاکرات:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ صبح دوشنبه 27 آبان 98   پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست معتمدیان استاندار و رییس شورا و با دبیری مجید پور عیسی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور سایر اعضا به چهار دستور کار به شرح ذبل  تشکیل جلسه داد.

دستور کار اول: اعتبارات هزینه ای استان (به تفکیک دستگاه‏- برنامه‏- فصل)

 جهت درج در  لایحه بودجه سال1399 کل کشور

 مجید پورعیسی، رییس سازمان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن عرض خوشامدگویی به اعضاء حاضر در جلسه و ارائه مقدمه ای در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و چارچوب ساختار اصلاح بودجه، در خصوص دستور کار اول، توزیع پیشنهادی اعتبارات هزینه ای استان (به تفکیک دستگاه‏- برنامه‏- فصل) جهت درج در  لایحه بودجه سال1399 کل کشور اظهار داشت، برای تکمیل پیوست استانی لایحه بودجه کل کشور و در راستای اصلاح ساختار بودجه و با توجه به فرصت محدود ثبت اطلاعات در سامانه جامع بودجه، توزیع پیشنهادی اعتبارات هزینه ای استان (به تفکیک دستگاه- برنامه – فصل) برگفته از گزارش خزانه در خصوص عملکرد 6 ماهه نخست استان و پیش بینی عملکرد 12 ماهه انجام پذیرفت.

  - پس از بحث و تبادل نظر اعضاء توزیع پیشنهادی اعتبارات هزینه ای استان (به تفکیک دستگاه‏- برنامه‏- فصل)جهت درج در  لایحه بودجه سال1399 کل کشور تصویب گردید.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان (به تفکیک شهرستان فصل و برنامه)

جهت درج در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

رییس سازمان ضمن ارائه توزیع پیشنهادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان (به تفکیک شهرستان – فصل و برنامه) جهت درج در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور اظهار داشت، با توجه به اینکه توزیع شهرستانی اعتبارات بر اساس سهم شهرستانی مصوب شورای برنامه ریزی و توزیع فصل و برنامه بر اساس مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستانها و همچنین درنظر گرفتن اعتبارات توازن و نیز پروژه های نیمه تمام می باشد، توزیع پیش رو به هیچ وجه الزام آور نبوده و چنانچه دستگاههای اجرایی در سرجمع اعتبارات، پیشنهاد جابجایی دارند با هماهنگی فرمانداران پیشنهادات خود را به سازمان اعلام نمایند.

- در ادامه پس از اظهار نظر اعضاء توزیع پیشنهادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان (به تفکیک شهرستان – فصل و برنامه) جهت درج در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور تصویب گردید.

اعتبارات بند هـ تبصره (5) در راستای تکمیل پروژه های عمرانی شهری استان

 (موضوع مصوبات سفر معاون محترم رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور‏-اسفند 97)

دبیر شورا در خصوص اعتبارات بند هـ تبصره (5) در راستای تکمیل پروژه های عمرانی شهری استان (موضوع مصوبات سفر معاون محترم رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور‏-اسفند 97) اظهار داشت، از کل مبلغ تعهدات دو ساله سفر آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (940 میلیارد تومان)، پس از انجام پیگیری های لازم طی 6 ماهه نخست سالجاری مبلغ 327 میلیارد تومان به استان اختصاص داده شده است که مقداری از این مبلغ در راستای تکمیل پروژه های عمران شهری و جداسازی آب شرب از فضای سبز می باشد که این اعتبارات بنا بر پیشنهاد معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری توزیع گردیده است.

سپس میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری توضیحاتی در خصوص نحوه توزیع اعتبارات بند هـ تبصره (5) و شاخص های مد نظر در توزیع اعتبارات ارائه نمود.

- در ادامه پس از انجام رأی گیری توزیع پیشنهادی اعتبارات بند هـ تبصره (5) در راستای تکمیل پروژه های عمرانی شهری تصویب گردید.

اولویت های پژوهشی استان

مصوبه کارگروه آموزش، پژوهش، فن آوری و نوآوری

در خصوص لیست اولویت های پژوهشی استان، رییس دانشگاه بیرجند و دبیر گروه کاری پژوهش، توضیحاتی در خصوص نحوه بررسی و تصویب طرح های پژوهشی در کارگروه مربوطه ارائه نمودند.

- در ادامه پس از انجام رأی گیری  و اظهار نظر اعضا، لیست اولویت های پژوهشی استان (مصوب کارگروه آموزش، پژوهش، فن آوری و نوآوری) تصویب گردید.

مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی عشایری، شهری و آمایش سرزمین

در ادامه مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی عشایری، شهری و آمایش سرزمین مورخ  30 مهر 98 و 21 آبان 98 ارائه گردید و ضمن تصویب و تایید مصوبات کارگروه موارد ذیل نیز مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

در پایان محمدصادق معتمدیان، استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان طی سخنانی اظهار داشت: بر اساس دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و سیاست های کلی تبیین شد.

 وی افزود، مهم ترین تغییرات اِعمال شده در سیاست های بودجه ای کشور، ارسال برنامه ای بودجه به مجلس است که برای اولین بار صورت می گیرد و مبتنی بر یک برنامه دوساله است؛ سال اول به شکل بودجه ای و الزام آور و سال دوم نیز برنامه ای و غیرالزام آور خواهد بود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد، دشمن در طول این چهل سال، تحریم نفت را به طرق گوناگون در دستور کار قرار داده که علت آن وابستگی شدید بودجه کشور به نفت می باشد؛ به همین منظور هدف گذاری دولت، کمرنگ شدن نقش نفت در بودجه و اتکا به سایر درآمدها به ویژه مالیات است.

مقام عالی دولت در استان افزود، امسال 130 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور بوده و برای سال آینده نیز 170 هزار میلیارد پیش بینی شده است که سیاست دولت در اخذ مالیات، تمرکز بر دانه درشت ها و فرارهای مالیاتی می باشد.

 وی خاطرنشان کرد: بودجه سال 1399 انقباضی خواهد بود و با توجه به افزایش 15 الی 20 درصدی حقوق کارمندان، صرفه جویی و کاهش هزینه ها در بخش هایی همچون آب، برق، گاز و سایر اقلام هزینه ای خواهد بود.

image 2019 11 18 12 24 1 255 Sqd000

پیام تقدیر:

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از تشریک مساعی و همکاری رییس سازمان قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ حسن اکبری مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در جریان برگزاری همایش نشست منطقه ای هماهنگی و نظارت بر پروژه های مقابله با گرد و غبار ویژه استانهای جنوبی و شرق کشور، از حمایتهای بی شائبه رییس و مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی تشکر و تقدیر کرد.

پیام تقدیر وی بدین شرح است:

000

 

 ۲۰۱۹۱۱۱۶ ۱۳۵۲۳۱

موضوع: دیدار رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  با کارکنان اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛ مجید پور عیسی رییس سازمان با کارکنان اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان صمیمانه دیدار و گفت و گو کرد.

محمدرضا بیکی ضمن تشکراز حمایت های بیدریغ سازمان در مباحث مختلف به ارائه گزارش از وظایف، اقدامات و پروژه های عمرانی در دست اجرا پرداخت.

مجید پورعیسی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی؛ اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز را یکی از قطب های عمرانی معتبر در استان دانست و افزود: نظارت پروژه های عمرانی بهره برداری شده  در حوزه های مختلف توسط آن اداره کل نشان از دقت عمل و تخصص بالا دارد.

گفتنی است در این دیدار کارکنان به بیان نظرات ، پیشنهادات و مشکلات خود پرداختند.