شنبه     05/بهمن/1398 
دسته: معرفی مدیران سازمان
بازدید: 5824
مجید پور عیسی
مجید پور عیسیرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی
حمید جهانشاهی
حمید جهانشاهیمعاون هماهنگی برنامه و بودجه
معصومه رضایی
معصومه رضایی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
جواد لطفی
جواد لطفیمعاون آمار و اطلاعات
محمد حسین حسنی
محمد حسین حسنیمدیریت اداری، مالی و پشتیبانی
محسن عباسی
محسن عباسی مدیر نظام فنی و اجرایی
محمد حسین حسنی
محمد حسین حسنیرئیس حراست