چهارشنبه     02/مهر/1399 
دسته: معرفی مدیران سازمان
بازدید: 7120
مجید پور عیسی چافجیری
مجید پور عیسی چافجیریرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی
حمید جهانشاهی
حمید جهانشاهیمعاون هماهنگی برنامه و بودجه
معصومه رضایی
معصومه رضایی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
جواد لطفی
جواد لطفیمعاون آمار و اطلاعات
محمد حسین حسنی
محمد حسین حسنیمدیریت اداری، مالی و پشتیبانی
محسن عباسی
محسن عباسی مدیر نظام فنی و اجرایی
رضا خدادادی
رضا خدادادیرئیس حراست
مهدی فاطمی
مهدی فاطمیمدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری