یکشنبه     31/شهریور/1398 
دسته: معرفی مدیران سازمان
بازدید: 4733
مجید پور عیسی
مجید پور عیسیرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی
حمید جهانشاهی
حمید جهانشاهیمعاون هماهنگی برنامه و بودجه
کوروش آموزگار
کوروش آموزگارمعاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
یاسر ضامن
یاسر ضامنمعاون آمار و اطلاعات
جواد لطفی
جواد لطفیمدیر اداری، مالی و پشتیبانی
محسن عباسی
محسن عباسی مدیر نظام فنی و اجرایی
محمد حسین حسنی
محمد حسین حسنیرئیس حراست