سه شنبه     28/آبان/1398 
شماره های داخلی همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
حوزه ریاست معاونت آمار و اطلاعات مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی
آقای اسفهرودی 2114-15 آقای ضامن 2140 آقای لطفی 2100
آقای محجوبی 2116 آقای عباسی اسفدن 2341 خانم خضری 2102
مشاور خانم ابراهیمی 2342 خانم سلطانی 2103
خانم رضایی 2113 آقای رضایی گزیک 2344 خانم داوری 2104
دبیرخانه شورای برنامه ریزی خانم جلایی فر 2345 خانم حسن نژاد 2105
خانم زربان 2318 خانم صالحی 2348 خانم مویدی 2301
حراست خانم مالکی 2351 خانم عارفی نژاد 2302
آقای حسنی 2117 سایت استخراج 2441-43 خانم محمدی 2303
دبیرخانه حراست 2118 معاونت توسعه و سرمایه انسانی آقای اصغری 2304
روایط عمومی آقای آموزگار 2160 ذیحساب
روابط عمومی 2316 خانم خاوری 2361 آقای نوفرستی 2101
معاونت برنامه ریزی و بودجه خانم نارمنجی 2362 گروه فناوری اطلاعات
آقای جهانشاهی 2120 خانم هاشمی 2363 آقای رضوی 2305
آقای تقی زاده 2121 خانم میابادی 2364 آقای هاشمی 2306
آقای هوشمند 2122 آقای اکبری 2365 آقای فتوحی 2307
آقای تقوی 2123 آقای بخت آزاد 2366 آقای احمدی 2401
آقای نصرآبادی 2124 خانم اسماعیل زاده 2367 کتابخانه
آقای شفیعی 2125 مدیریت آموزش و پژوهش خانم ملایی 2201-2202
آقای ایزدی 2126 مدیر 2180 دبیرخانه
آقای فاطمی 2127 آقای نوفرستی راد 2382 آقای قلی نژاد 2494
آقای عالمی 2128 خانم فنودی 2384 آقای عسکری 2495
آقای امیدیان 2129 خانم موسوی 2385 آقای سلیمی 2496
آقای خسروی 2131 مدیریت نظام فنی و اجرایی خدمات
آقای رضایی 2132 آقای عباسی 2170 آقایان مصلحی و سلیمانی 2191
آقای خدادادی 2133 آقای لطیفی 2471 آقای کارکن 2391
خانم فلاح 2321 آقای خانی نژاد 2472 آقای دزگی 2491
خانم وحیدی 2322 اقای یعقوبی 2473 نقلیه
خانم احمدی 2323 آقای عطاردی 2474 نقلیه 2492
پایگاه بسیج سازمان آقای اکبری 2475 میز خدمت
پایگاه بسیج 2499 آقای بنیادی 2476 میز خدمت 2403-2404
دیوان محاسبات انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راه سازی انتظامات
دیوان محاسبات 2308-9 نماینده انجمن 2477 انتظامات 2419
جهت تماس از خارج سازمان با شماره 31271 و جهت  مستقیم با شماره گیری . (شماره داخلی+3127) امکان برقراری ارتباط وجود دارد

ارتباط با رئیس سازمان

 

نشانی: بیرجند - خیابان شهید آیت الله محلاتی - خیابان 22 بهمن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

سامانه ارتباط گویا: 31271(056)

سامانه دورشوال: داخلی مورد نظر + 31271(056)

پیامک: 10003127

دورنگار: 32450618(056)

رایانامه: crm@mpo-skh.ir