یکشنبه     26/خرداد/1398 
شماره های داخلی همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
حوزه ریاست معاونت آمار و اطلاعات مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی
آقای اسفهرودی 2114-15 آقای ضامن 2140 آقای لطفی 2100
آقای محجوبی 2116 آقای عباسی اسفدن 2341 آقای نوفرستی (ذیحساب) 2101
خانم زربان 2118 خانم ابراهیمی 2342 خانم خضری 2102
حراست 2343 خانم سلطانی 2103
آقای حسنی 2119 آقای رضایی گزیک 2344 خانم داوری 2104
معاونت برنامه ریزی و بودجه خانم جلایی فر 2345 خانم حسن نژاد 2105
آقای جهانشاهی 2120 خانم عرب نژاد 2347 خانم مویدی 2301
آقای هوشمند 2122 خانم صالحی 2348 خانم عارفی نژاد 2302
آقای تقوی 2123 خانم مالکی 2351 خانم محمدی 2303
آقای اطهری 2124 سایت استخراج 2441-42 آقای اصغری 2304
آقای خسروی بیژائم 2126 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گروه فناوری اطلاعات
آقای عالمی 2127 آقای آموزگار 2160 آقای رضوی 2305
آقای فاطمی 2128 خانم خاوری 2361 آقای هاشمی 2306
آقای امیدیان 2129 خانم نارمنجی 2362 آقای فتوحی 2307
آقای خسروی 2131 خانم هاشمی 2363 آقای زارع مقدم 2401
آقای رضایی 2132 آقای اکبری 2365 کتابخانه
خانم فلاح 2321 مدیریت آموزش و پژوهش خانم ملایی 2201-2202
خانم قربانی نژاد 2322 آقای فرنگی 2180 دبیرخانه
مدیریت نظام فنی و اجرایی آقای تقی زاده 2381 آقای قلی نژاد 2494
آقای عباسی 2170 آقای نوفرستی راد 2382 آقای عسکری 2495
آقای لطیفی 2471 خانم میابادی 2383 آقای سلیمی 2496
آقای خانی نژاد 2472 خانم فنودی 2384 خدمات
آقای یعقوبی 2473 خانم موسوی 2385 آقایان مصلحی،سلیمانی 2191
اقای عطاردی 2474 انتظامات آقای کارکن 2391
آقای اکبری 2475 آقایان غریبی،اسکتی،نیک فرجام 2493 آقای دزگی 2491
دیوان محاسبات پایگاه بسیج سازمان نقلیه
دیوان محاسبات 2308-9 پایگاه بسیج 2499 آقایان حسینایی،ناصری،امیرآبادی زاده، موحدیان، مودی 2492
جهت تماس از خارج سازمان با شماره 31271 و جهت ارتباط مستقیم با شماره گیری . (شماره داخلی+3127) امکان برقراری ارتباط وجود دارد میز خدمت
میز خدمت 2403-2404

ارتباط با رئیس سازمان

 

نشانی: بیرجند - خیابان شهید آیت الله محلاتی - خیابان 22 بهمن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

سامانه ارتباط گویا: 31271(056)

سامانه دورشوال: داخلی مورد نظر + 31271(056)

پیامک: 10003127

دورنگار: 32450618(056)

رایانامه: crm@mpo-skh.ir