دوشنبه 03/ارديبهشت/1397

معرفی رئیس سازمان

مهندس محمّدهادی آرین

مهندس محمّدهادی آرین

معرفی پیام رئیس

سایت های مرتبط

سوال اول
تست
سوال دوم
تست

نقشه گوگل

Map mposkhjpeg

نظر سنجی

    برترین تعریف از مدیریت عبارت است از:

شعار سال

اقتصاد مقاوتی ، اقدام و عمل