پنج شنبه 31/خرداد/1397
دسته: اخبار ستاد اقامه نماز
بازدید: 130

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

برگزاری مسابقه فرهنگی هنری ویژه فرزندان همکاران سازمان در سال 1396

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی