پنج شنبه 31/خرداد/1397
دسته: بخشنامه ها
بازدید: 2335

سياست هاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری