چهارشنبه 30/خرداد/1397

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ حمید جهانشاهی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان روز گذشته در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بیرجند حضور یافت .به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ روز گذشته محمدهادی آرین رئیس سازمان به همراه جمعی از مدیران استان از روستاهای ذکری و گل نی از توابع بخش گزیک شهرستان درمیان برای بررسی و رسیدگی به مشکلات این روستاها بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان صبح امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که در محل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند برگزار شد، حضور یافت .به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛محمدهادی آرین رئیس سازمان در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و كمیسيون هماهنگي بانك هاي استان حضور یافت.