جمعه 03/فروردين/1397

بیست و ششمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ، یکشنبه 29 بهمن ماه 1396 در شهرستان خوسف برگزار شد.

محمدهادی آرین ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار داشت: شهرستان خوسف دارای 27 هزار و 600 نفر جمعیت استو از این تعداد 18 هزار و 293 خانوار روستایی و 9 هزار و 306 خانوار شهری هستند.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ این جلسه 25 بهمن ماه سالجاری با حضور آرین رئیس سازمان، علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و عباسی مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در محل سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به منظور بررسی مصوبات کارگروههای ذیل شورای فنی استان و ارایه آخرین وضعیت پروژه های عمرانی اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مهندس آرین رئیس سازمان صبح امروز در اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی شرق کشور در محل دانشگاه بیرجند که با حضور تعدادی از مقامات کشوری برگزار شد، شرکت کرد. 

گزیده خبری محمدهادی آرین رئیس سازمان با صدا و سیمای استان خراسان جنوبی در بهمن ماه 1396