جمعه 03/فروردين/1397

بیست و هشتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان دوشنبه 14/12/96 در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بیرجند برگزار شد. محمد هادی آرین، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد: این شهرستان با یک شهر، یک بخش و شش دهستان دارای 324 آبادی دارای سکنه است. وی با بیان اینکه جمعیت شهرستان بیرجند 261 هزار و 324 نفر است، گفت: ضریب شهرنشینی بیرجند 77.92 درصد است و نرخ رشد جمعیت به دلیل مرکزیت و مهاجرت 2.54 درصد است.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ محمدهادی آرین رئیس سازمان در جلسه هماهنگی سرمایه گذاری روز شنبه مورخ 12/13/96 در استان خراسان رضوی حضور یافت .به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ تدوین پیش نویس سنتز مطالعات آمایش استان های منطقه 9 در دستور کار دومین نشست هماهنگی استان هاقرار خواهد گرفت .